2016 er jubilæumsår

Nytårshilsen fra formanden for Sund By Netværkets bestyrelse Otto Ohrt

Jeg ønsker alle medlemskommuner, samarbejdspartnere og kolleger et rigtig godt nyt år. I 2016 fejrer Sund By Netværkets 25 års jubilæum. Vi har således eksisteret i Danmark siden 1991.

Der er sket meget i de 25 år, netværket har eksisteret. Vi startede med at være syv medlemskommuner og to amter, men vi er løbende blevet større. Netværket består i dag af 56 medlemskommuner. Sund By Netværket har udviklet sig til at være et landsdækkende fagligt netværk. Vi deler best practices, ideer og resultater på tværs og giver inspiration til og tager del i udviklingen af sundhedsområdet med de relevante aktører. Vi er med til at skabe rammer for et sundt og godt liv for alle borgere. Dét er jeg stolt af at være en del af!

Det er derfor også med stor glæde, at jeg kan byde Odder Kommune velkommen i netværket. Det er altid positivt med nye medlemmer. Det sikrer et endnu stærkere netværk. Charlotte fra sekretariatet og jeg tager derfor også på endnu en ”Danmarks-turné”, hvor vi besøger nuværende og potentielle medlemmer. Det er dejligt at være ude og fortælle om de resultater, vi opnår i netværket, og samtidig er der tid til at drøfte forventninger og yderligere forbedringer i netværket, så vi kan give vores medlemmer det bedste udbytte af deres medlemskab.

Også i år har jeg store forventninger til Sund By Netværket. Jeg ser gerne et endnu tydeligere fokus på vidensdeling, forskning og evidens. Vores DNA er, at medlemmer låner og kopierer hinandens idéer. Og det skal vi blive endnu bedre til. Danmark er et lille land, og vi skal udnytte netværket på tværs af kommunegrænser, grænser til forskningsinstitutioner og den praksisnære videndeling. Derudover vil vi fortsat bl.a. med inspiration fra vores internationale medlemskab af WHO være med til at afprøve nye idéer i et samarbejde mellem medlemmerne og vores samarbejdspartnere, som skal være med til at udvikle sundhedsområdet.

Dette vil også komme i spil på de årlige Sund By Netværksdage sammen med bl.a. nye idéer til involvering af borgere i sundhedsarbejdet, ledelse af sundhedsfremme og forebyggelse og partnerskaber. Vi holder netværksdagene den 11.-12. april på det smukke Hindsgavl Slot i Middelfart, som danner den perfekte jubilæumsramme for nogle fagligt inspirerende, udfordrende, hyggelige og festlige dage.
Det er derfor med stor begejstring, at jeg byder 2016 velkommen. Jeg er sikker på, at det bliver et rigtigt godt år for Sund By Netværket.

Otto Ohrt
Formand for bestyrelsen