De gode sektorovergange – styrket samarbejde mellem regioner og kommuner

Information

Sted:
Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før
Dato:
17/03/2021
Tidspunkt:
12:30-14:30
Tilmeldingsfrist:
12/03/2021

Danske Regioner og Sund By Netværket har besluttet sig for at gå sammen om at lancere et nyt samarbejdsfora ”Temagruppen om styrket samarbejde mellem regioner og kommuner”.

Stjæl med stolthed. Del med glæde” er mantraet i Sund By Netværkets temagrupper. Også i denne temagruppe handler det om, at vi skal lære af hinanden – regioner og kommuner imellem. Hvad enten man tilhører den ene eller anden klynge, region eller kommune – i allerede etablerede samarbejdsfora. Nu lægger vi op til vidensdeling på tværs!

I temagruppen vil vi forstørre og forstærke de samarbejder der fungerer godt, belyse de, der fungerer mindre godt og i fællesskab finde bedre løsninger – med målet om en samfundsmæssig værdiskabelse på lighed i sundhed og forebyggelsesområdet som helhed.

Dagsorden


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503