Den danske konference om trivselsøkonomi

Information

Sted:
Københavns Universitet, Søndre Campus
Startdato:
30/05/2024
Slutdato:
31/05/2024
Tidspunkt:
Tilmeldingsfrist:
31/05/2024

Trivselsøkonomi: En samlende ramme for dialog om mulighederne i at tale økonomernes sprog – om trivsel og de  forbundne kriser

Det er stadig svært – og vi er ikke i mål med en dansk konference. Men vi må sætte trivselsøkonomi til debat, og prøve at forstå og se på mulighederne der gemmer sig. Dette er første skridt!

Læs mere og tilmeld dig her!

Der er tiltagende debat om det økonomiske systems rolle i forhold til aktuelle globale kriser inden for bl.a. klima, biodiversitet, social sammenhængskraft og psykisk mistrivsel. Konceptet Wellbeing Economy, på dansk trivselsøkonomi, bliver af mange anset som en farbar ramme for løsninger, der adresserer kriserne samlet og sætter menneskers og planetens trivsel i kernen af økonomiens formål. 

I EU-regi er konceptet ved at vinde indpas. Det fremgår nu af rammen for det europæiske semester, at nye indikatorer indenfor trivselsøkonomien skal reflekteres, og der bliver talt om en EU-kommissær for trivselsøkonomi. Sådanne initiativer kan understøtte EU’s forpligtelse til en økonomi, der sætter borgernes livskvalitet og planetens trivsel i centrum.

Konferencen bringer konceptet ind i en dansk kontekst. Her mødes eksperter, beslutningstagere, virksomheder og samfundsengagerede organisationer og borgere på tværs af generationer for at udforske og diskutere trivselsøkonomiens potentiale som et svar på de problematikker, vi står overfor i Danmark, i EU og globalt.

Målet er at skabe en samlende ramme for dialog og samarbejde på tværs af sektorer og politiske skel, i erkendelse af at de forbundne kriser ikke kan tackles isoleret, men kræver en helhedsorienteret indsats på tværs af samfundet.

Læs mere og tilmeld dig her!

Få desuden en introduktion til arbejdet med trivselsøkonomi ved at deltage på vores webinar om trivselsøkonomi d. 14. maj, hvor du kan få en forsmag på arbejdet med trivselsøkonomi i kommunerne i Danmark