Fælles temagruppemøde – Mental sundhed & Det gode ungeliv

Information

Sted:
Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før
Dato:
04/03/2021
Tidspunkt:
kl. 13-15
Tilmeldingsfrist:
02/03/2021

OBS: Der er lukket for tilmelding, men du kan stadig nå at deltage i temagruppemødet – send en mail til post@sundbynetvaerket.dk, så returnerer vi med en teams-invitation.

 

Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder

Vidensråd for Forebyggelse vil på det fælles temagruppemøde præsentere den nye rapport, ”Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder”, som er en omfattende kortlægning af omfanget af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme hos danske børn og unge.

Rapporten konkluderer bl.a. at omfanget af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme er vidt udbredte hos danske børn og unge, og samlet set har været stigende de seneste år. Antallet af 10-24-årige, der bliver diagnosticeret med psykisk sygdom som fx angst, depression, spiseforstyrrelse, ADHD eller autisme, er steget i løbet af de seneste 20-30 år.
Femten procent af børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år, og antallet af nye tilfælde er steget for alle sygdomsgrupper. Samtidig ser vi en stigende forekomst af psykiske symptomer som ensomhed samt et stigende forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge. Desuden ser vi færre unge, som oplever at have høj livstilfredshed.
Forskningen peger på, at der er en stor social ulighed på området, således at børn og unge i familier med lavere indkomst- og lavere uddannelsesniveau rammes hårdest.

Det er derfor vigtigt, at vi som kommuner sætter ind med forebyggelse, hvor det er muligt, og at vi sikrer, at børn og unge med symptomer på mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom bliver opsporet og har let og lige adgang til behandling af høj kvalitet.

Der er i de senere år udviklet en række programmer og metoder til forebyggelse og behandling af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme på alle niveauer. Vidensråd for Forebyggelse vil på temamødet præsentere udvalgte vidensbaserede, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Rapporten kan findes på følgende link:

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/boern_unge_mentale_digi_01_0.pdf

Og som altid lægger vi op til drøftelse og erfaringsudveksling med afsæt i egen praksis.

Nærmere program følger senere.

Tilmeld dig herunder.
Link til teams-møde følger nogle dage før temagruppemødet.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990