HYBRIDSEMINAR: Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt små børn?

Information

Sted:
Hybrid
Dato:
06/12/2023
Tidspunkt:
9.00-11.45
Tilmeldingsfrist:
20/11/2023

Få inspiration til, hvordan I lokalt kan styrke små børns mentale sundhed! Seminaret bygger på aktuel viden fra forskning og praksis, som understøtter lokal læring, dialog og refleksion i praksis. I kan tilmelde jer lige her – hos Social Talks

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Samtidigt med, at vi faktisk ved ret meget om, hvad der skal til for at skabe rammerne for det gode børneliv. Og vi ved også, at vi gør det bedst lokalt, helt tæt på, hvor børnene lever og bor. Men hvordan…? Det kan du og dine kollegaer blive meget klogere på, ved at deltage i et gratis hybridseminar, som Sund By Netværket står bag i samarbejde med Vidensråd for Forebyggelse og Social Talks. Hybridseminaret zoomer ind på små børns mentale sundhed, og byder på viden og inspiration set fra både et forsknings- og praksisperspektiv. Hybridseminaret er tilrettelagt sådan, at det understøtter en fælles dialog og refleksion i lokale, fysiske arbejdsfællesskaber (hjemme i din kommune) omkring de elementer, som forskningen peger på som er de mest centrale for en styrket indsats for den mentale sundhed blandt små børn.

Hybridseminaret vil blive udbudt fem gange her i løbet af vinteren, på følgende tidspunkter:

Du kan allerede nu tilmelde dig her – via SocialTalks hjemmeside

Målgruppen – vores forslag til, hvordan I sammensætter det lokale arbejdsfællesskab
Den kommunale virkelighed er forskellig fra kommune til kommune, og derfor er målgruppen kommunerne imellem ikke nødvendigvis ens. Vi opfordrer til, at du rækker ud til dine kollegaer i andre forvaltninger, fx kommunens familieafdeling, på dagtilbudsområdet, hos PPR og i sundhedsplejen – og sammensætter en lokal gruppe, et arbejdsfællesskab af medarbejdere og ledere, der arbejder i et 0-6 års perspektiv. Personer med tværgående ansvar eller ledelsesansvar vil være centrale deltagere i arbejdsfællesskabet.
(man kan også deltage alene fra sin arbejdsplads, men det største udbytte opnås i fællesskab med dine kolleger og samarbejdspartnere).

Formen på hybridseminaret er en vekselvirkning mellem læring og refleksion i det fysiske rum, hvor I sidder i arbejdsfællesskabet lokalt, og virtuelle input, dialog og refleksion.

Blandt andet byder seminaret på knivskarpe ’talks’ af 15 minutters varighed fra Bjørn Holstein og Ulla Dupont, Mette Stoffer og Pia Jeppesen, og samtaler, der faciliteres lokalt af medarbejdere, som SocialTalks – før hybridseminaret (på en online facilitatorkursus én time) – har trænet i at facilitere dialog og læring. Samt virtuel dialog med Bjørn og Ulla.

Hvad siger du og dine kollegaer ’ja til’?

Læs meget mere om det hele på SocialTalks hjemmeside.

Vi håber, at du og dine kollegaer er blevet interesserede, og vi glæder os til at byde forhåbentligt rigtig mange lokale arbejdsgrupper velkommen her i hybrid- formatet!


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990