HYBRIDSEMINAR: Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Information

Sted:
hjemme i jeres kommune kombineret med ZOOM
Dato:
13/12/2023
Tidspunkt:
09:00 - 11:45
Tilmeldingsfrist:
08/12/2023

Få inspiration til, hvordan I lokalt kan styrke unges mentale sundhed! Seminaret bygger på aktuel viden fra forskning og praksis, som understøtter lokal læring, dialog og refleksion i praksis.

Tilmeld jer her – hos Social Talks

Unges mentale sundhed er udfordret. Samtidigt med, at vi faktisk ved ret meget om, hvad der skal til for at skabe rammerne for det gode ungeliv. Og vi ved også, at vi gør det bedst lokalt, helt tæt på, hvor de unge lever og bor. Men hvordan…? Det kan du og dine kollegaer blive meget klogere på, ved at deltage i et gratis hybridseminar, som Sund By Netværket står bag i samarbejde med Vidensråd for Forebyggelse og Social Talks. Hybridseminaret zoomer ind på unges mentale sundhed, og byder på viden og inspiration set fra både et forsknings- og praksisperspektiv. Hybridseminaret er tilrettelagt sådan, at det understøtter en fælles dialog og refleksion i lokale, fysiske arbejdsfællesskaber (hjemme i din kommune) omkring de elementer, som forskningen peger på som er de mest centrale for en styrket indsats for den mentale sundhed blandt unge.

Hybridseminaret vil blive udbudt fem gange her i løbet af vinteren, på følgende tidspunkter:

13/12 2023 kl. 09:00 – 11:45
16/01 2024 kl. 09:00 – 11:45
25/01 2024 kl. 13:00 – 15:45
29/02 2024 kl. 09:00 – 11:45
Endnu en dato slås snart op…

Det største udbytte opnås ved at tilmelde jer som gruppe, i et lokalt arbejdsfællesskab, der arbejder med unges mentale sundhed. Seminaret bygger på aktuel viden fra forskning og praksis, som understøtter lokal læring, dialog og refleksion i praksis

Hvad handler dette seminar om?
Seminaret understøtter fælles dialog og refleksion i lokale arbejdsfællesskaber om de elementer, som forskningen peger på som de mest centrale for en styrket indsats for den mentale sundhed og øget trivsel på ungeområdet.

Hvorfor er dette tema vigtigt?
Aldrig har vores børn og unge trives så dårligt, som de gør nu, samtidig med at vores viden om det gode børne- og ungeliv er ved at være stor. Det er et paradoks, og vi skylder børn og unge og de kommende generationer at rykke ved den statistik. Men hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi arbejde med at vende udviklingen?

Hvem er dette relevant for?
Den kommunale virkelighed er forskellig fra kommune til kommune, og derfor er målgruppen kommunerne imellem ikke nødvendigvis ens. Nedsæt en lokale gruppe af nye folk eller ud fra et eksisterende arbejdsfællesskab, der arbejder med unges trivsel og forebyggelse af mentale helbredsproblemer på ungdomsuddannelsesinstitutioner. Fx konsulenter og ledere i den kommunale forvaltning, som har eller kan tage ansvar for mental sundhed på ungdomsuddannelser samt ledere og nøglemedarbejdere på ungdomsuddannelserne (fx UU-vejleder, SSP-vejleder, mentorer, mv).

Personer med tværgående ansvar eller ledelsesansvar vil være en central deltager i arbejdsfællesskabet.

Hvorfor skal I være med?
På hybridseminaret vil I opleve at få et fælles sprog for arbejdet med mental sundhed ligesom I får tid til at drøfte egen praksis og muligheder for udvikling.

Talk af Pia Jeppesen
Overlæge og klinisk professor i børne- og ungepsykiatri, Region Sjælland og Københavns Universitet
Som overlæge i børne- og ungdomspsykiatri har Pia indsigt i, hvor det ofte går galt, når vi skal hjælpe unge med psykiske og sociale problemer mod et godt og meningsfuldt hverdagsliv. I denne talk giver Pia indblik i hvilke tre faktorer der skal til, for at støtte op om unges mentale trivsel.

Talk af Mette Skov Stoffer
Sundhedskonsulent, Folkesundhed Vejle
Som sundhedskonsulent i Vejle Kommune har Mette Skov Stoffer stor og bred erfaring med at arbejde med unges mistrivsel. Hun arbejder på tværs af kommunens forvaltninger og ud til frivillige foreninger og uddannelsesinstitutioner. I denne talk får du et indblik i, hvordan Vejle Kommune arbejder med at vende mistrivsel til trivsel blandt kommunens unge og hvordan de fokuserer på at få unge over i positive fællesskaber.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990