Inspirationsmøde/ arbejdsgruppemøde om Sund aldring

Information

Sted:
Virtuelt via Teams - link udsendes dagen inden mødet
Dato:
07/06/2023
Tidspunkt:
Kl. 13:30-15:00
Tilmeldingsfrist:
06/06/2023

Danskernes middellevetid er steget støt de seneste årtier, og også de kommende år forventes ældrebefolkningen at vokse betragteligt. Med sådanne demografiske forandringer rejser der sig spørgsmål om, hvordan disse ekstra leveår bliver til gode leveår blandt de ældre.

På mødet lader vi os inspirere af kommuners arbejde med – og fokus på – sund aldring. Programmet er under sin tilblivelse. Men man kan forvente praksisnær vidensdeling og idégenerering til eget lokalt arbejde med sund aldring.

Program:
Velkommen og rammesætning v/ Charlotte Iisager Petersen fra Sund By Netværkets sekretariat og Kira Baun, Gentofte Kommune

Inspirationsindlæg
‘Kom godt i gang med seniorlivet’ v/ Marianne Stannum, Egedal Kommune

Forebyggelsesvinduet for de 65-80-årige i Vejle v/ Mette Bo, Vejle Kommune
Et strukturelt fokus på kontaktflader samt indsatserne ‘Fra arbejdsliv til seniorliv’ og ‘Aktive Sammen’ 

Aarhus Kommunes arbejdet med Netværket 58+ v/Konny Madsen Johannsen og Katrine Dennak om kommunens arbejde med en sundhedsfond. Begge fra Aarhus Kommune.

Erfaringer fra projekt ‘Fra arbejdsliv til seniorliv’ hvor Vordingborg, Vejle og Aarhus kommuner har deltaget v/ Sara Emilie Johansen, projektleder på Center for Sund Aldring, KU

Inspirationsdrøftelser i breakoutrooms og opsamling i plenum v/ Charlotte Iisager Petersen

Program opdateres løbende – vil du pitche din kommunes arbejde med Sund Aldring? Så skriv til Charlotte


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503