Inspirationsmøde om digital sundhed

Information

Sted:
Virtuelt på Teams
Dato:
14/09/2023
Tidspunkt:
09:00-11:00
Tilmeldingsfrist:
11/09/2023

Tilmeld dig her: Inspirationsmøde om digital sundhed (conferencemanager.dk)

Digitaliseringen er på vej frem, hvad enten vi kan lide det eller ej. I Sund By Netværket er vi optaget af de muligheder, som digitaliseringen giver os for at forbedre det sundhedsfremmende arbejde i hele Danmark. Derfor inviterer vi til et inspirationsmøde om digital sundhed.

Hvis det ved hjælp af digitale løsninger kan blive nemmere for borgeren at tage det gode og sunde valg, selvom man egentlig ikke så motiveret, så kan vi være med til at give den enkelte bedre mulighed for et sundere liv. Der gemmer sig en helt masse muligheder i de digitale løsninger, som kan være med til at bidrage til, at borgerne får bedre muligheder for at tage hånd om deres egne sundhedsudfordringer.

Program:
Kl. 9.00: Velkomst og ’hvem sidder med’? v/Charlotte Iisager, Sund By Netværket
Kl. 9.05: Rammesætning v/Heidi Mattle, Haderslev Kommune
Kl. 9.15: Det Digitale Sundhedscenter – hvad og hvordan? v/ Anna-Britt Krog fra Syddansk Sundhedsinnovation og Egedal Kommune om den lokale praksisnære anvendelse
Kl. 9.45: Digitale Rygestopkurser v/Christina Gellert Larsen, Haderslev Kommune
Kl. 10.00: Invitation til samarbejde omkring FamilieLiv – en ny digital platform for et styrket forældreskab og familieliv v/ Annette Schulz, FamilieAlliancen
Kl. 10.15: Åben refleksion, spørgsmål og muligheder i ’Digital Sundhed’
Kl. 10.50: Opsamling og Sund By Netværkets fremadrettede fokus på Digital Sundhed?

OBS: Tilmelding foregår inde på Conference Manager
Du tilmelder dig begivenheden på dette link: Inspirationsmøde om digital sundhed (conferencemanager.dk)


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.