Minikursus: Bliv en bedre brobygger i arbejdet med at fremme lighed i sundhed

Information

Sted:
Vejle Sundhedscenter, lok. 0.008, Vestre Engvej 51, 7100 Vejle
Startdato:
19/11/2018
Slutdato:
20/11/2018
Tidspunkt:
kl.10:00 (første dag) - kl.14:30 (anden dag)
Tilmeldingsfrist:
05/11/2018

KL, Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen inviterer til to-dags minikursus i brobygning og samarbejde om at fremme lighed i sundhed på tværs i kommunerne. Formålet med minikurset er, at deltagerne bliver bedre som brobygger i møder med kommunens forvaltninger og eksterne interessenter i arbejdet med at fremme social lighed i sundhed.

 

OBS. Tilmelding på KLs hjemmeside:
https://tilmeld.kl.dk/minikursusomulighedisundhed

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og konsulenter med ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme samt konsulenter fra andre relevante fagområder, der ønsker at styrke deres kompetencer for at fremme lighed i sundhed, fx dagtilbud og skoler samt ældre-, social- og beskæftigelsesområdet. Det anbefales, at hver kommune deltager med mindst to deltagere og gerne fra flere fagområder for at øge udbyttet af gruppearbejde og refleksioner over praksis i kommunen.

 

Indhold og form
Kurset er et samarbejde mellem KL, Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen og bygger på anbefalingerne fra rapporten Tackling Health Inequalities Locally. The Scandinavian Experience, og er inspireret af et lignende kursus, som WHO Europa afholdt i 2016.
Kurset vil bestå af oplæg fra forskellige undervisere og kombineres med gruppearbejde. Kurset kommer omkring følgende: Hvad er ulighed i sundhed? Hvordan sættes sundhed og trivsel på den politiske dagsorden, og hvordan bygger man bro mellem forskellige fagmiljøer og andre aktører? Kurset adresserer også partnerskaber og samskabelse som værktøj.

Dagene er bygget op om følgende moduler:
• Modul 1: Social ulighed i sundhed
• Modul 2: Dagsordenfastsættelse
• Model 3: Rollen som brobygger og facilitator
• Modul 4: Samarbejdslandskabet – om Interessentanalyse og – håndtering
• Modul 5: Samarbejde og partnerskaber med andre aktører indenfor og udenfor kommunen

Der er lagt op til involverede processer, og det forventes at deltagerne bidrager aktivt med viden og erfaringer.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503