Repræsentantskabs-møde 2014

Information

Sted:
Aarhus Kommune, Centralværkstedet
Dato:
20/03/2014
Tidspunkt:
13:30 til 16:30
Tilmeldingsfrist:
14/03/2014

 

Det årlige repræsentantskabsmøde for koordinatorer og sundhedschefer

Ifølge vedtægterne skal repræsentantskabet varsles om mødet senest otte uger før afholdelse, og den endelige dagorden udsendes senest 14 dage før mødet. Sekretariatet tillader sig dog at flytte deadline frem til torsdag den 27. februar 2014 pga., at sekretariatet er i embeds medfør bortrejst på den i følge vedtægterne fastsatte deadline 14 dage før mødet afholdes.

Der er valg til bestyrelsen, da valgperioden for to medlemsvalgte medlemmer ophører samt valg til de to suppleantposter, der er et-årige.
Der er desuden formandsvalg, som foregår direkte. Kandidater bedes indsende deres skriftlige kandidatur til sekretariatet senest den 3. marts kl. 12: post@sundbynetvaerket.dk

Vedtægternes §5 og 6 omhandler repræsentantskabsmødet og valg-proceduren. Find dem her på hjemmesiden.


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.