Repræsentantskabsmøde 2016

Information

Sted:
Hindsgavl slot, Middelfart
Dato:
12/04/2016
Tidspunkt:
13.00-15.30
Tilmeldingsfrist:
07/04/2016

Det årlige møde for repræsentantskabet.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter Stk. 4 er dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand (i valgår) 2016 er valgår
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

 

Kandidaturer til bestyrelsen sendes til sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen på cip@kl.dk senest tre uger før mødet – dvs. senest 22. marts 2016. Endelig dagsorden med kandidaturer og øvrige indkomne forslag sendes til repræsentantskabet to uger før mødet.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503