Repræsentantskabsmøde 2017

Information

Sted:
Sørup Herregård, Ringsted
Dato:
05/04/2017
Tidspunkt:
13:00-15:00
Tilmeldingsfrist:
28/03/2017

Det årlige møde for repræsentantskabet.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter Stk. 4 er dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Kandidaturer til bestyrelsen sendes til sekretariatschef Ingunn S. Jacobsen på insj@kl.dk senest tre uger før mødet – dvs. senest 14. marts 2017. Endelig dagsorden med kandidaturer og øvrige indkomne forslag sendes til repræsentantskabet to uger før mødet.

OBS: Der vil være bus fra Sørup Herregård – Ringsted st. efter mødets afslutning kl.15.00


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt