Repræsentantskabsmøde 2018

Information

Sted:
Billund, LEGO Hotel og Konferencecenter, Åstvej 10, 7190 Billund
Dato:
17/04/2018
Tidspunkt:
Kl. 13.15-15.15
Tilmeldingsfrist:
10/04/2018

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for SBN-koordinatorer.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter:
Stk. 4. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand (i valgår) – 2018 er valgår
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503