Repræsentantskabsmøde 2019

Information

Sted:
Factory Lodge, Fabriksvej 2, 4960 Holeby
Dato:
04/04/2019
Tidspunkt:
13.15-15.15
Tilmeldingsfrist:
01/04/2019

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for Sund By Netværkskoordinatorer.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter § 5, stk. 4. indeholder dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand (i valgår – 2019 er ikke valgår)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49