Sund By Netværkets Ordinære Repræsentantskabsmøde 2020

Information

Sted:
LYNfabrikken Vestergade 49 8000 Aarhus C
Dato:
14/09/2020
Tidspunkt:
10-13
Tilmeldingsfrist:
01/09/2020


Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for Sund By Netværkskoordinatorer.
Ny dato grundet coronavirus i Danmark, og myndighedernes retningslinjer.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter § 5, stk. 4. indeholder dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

 

 

OBS: Hvis du deltager virtuelt, så skriv gerne dette i kommentarfeltet


Læs mere


Tilmeld dig aktiviteten


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon:

Louise Dal

chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990