Sund By Netværkets Ordinære Repræsentantskabsmøde 2020

Information

Sted:
Sted følger.. Virtuelt møde bliver en mulighed
Dato:
14/09/2020
Tidspunkt:
10-13
Tilmeldingsfrist:
01/09/2020


Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for Sund By Netværkskoordinatorer.
Ny dato grundet coronavirus i Danmark, og myndighedernes retningslinjer.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter § 5, stk. 4. indeholder dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

OBS: Hvis du deltager virtuelt, så skriv gerne dette i kommentarfeltet


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990