Repræsentantskabsmøde 2021

Information

Sted:
Virtuelt - link til mødet kommer i uge 10
Dato:
16/04/2021
Tidspunkt:
08.30-10.30
Tilmeldingsfrist:
15/04/2021

Da vi, grundet corona-situationen, stadig ikke kan forsamles fysisk, afholder vi dette års repræsentantskabsmøde virtuelt via Microsoft Teams.

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for Sund By Netværkskoordinatorer.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter § 5, stk. 4. indeholder dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand (i valgår)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503