Repræsentantskabsmøde 2023

Information

Sted:
Virtuelt på Teams
Dato:
22/03/2023
Tidspunkt:
14:00-15:30
Tilmeldingsfrist:
21/03/2023

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Strategi for kommende periode
 6. Indkomne forslag
 7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
 8. Valg af formand (ikke på valg i år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt

Læs detaljerne i nedenstående invitation med vigtige datoer, hvis du vil bidrage med forslag der ønskes behandlet eller kandidatur til bestyrelsen.


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503