Særligt tilbud om hybridseminar om børn og unges mentale sundhed

Information

Sted:
Virtuelt via Zoom
Dato:
14/06/2022
Tidspunkt:
13.00-15.20
Tilmeldingsfrist:
06/06/2022

Aldrig har vores børn og unge trives så dårligt, som de gør nu, samtidig med at vores viden om det gode børne- og ungeliv er ved at være stor. Det er et stort paradoks, og vi skylder børn og unge og de kommende generationer at rykke ved den statistik. Men hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi arbejde med at vende udviklingen? Nogle af disse indsigter og svar får du ved at deltage i et gratis seminar den 14. juni kl. 13.00-15.20, som Sund By Netværket står bag i samarbejde med Vidensråd for Forebyggelse og Social Talks.

Det gør vi gennem Social Talks´ hybridformat, som dels foregår online, men som også foregår fysisk ved, at man deltager – gerne med en kollegagruppe – fra arbejdspladsen. På seminaret får du/I indsigt i den nyeste viden fra Vidensråd for Forebyggelses forsker Bjørn Holstein, og du hører fra Ikast-Brande Kommune om, hvordan de har arbejdet med at styrke børn og unges mentale sundhed.

Deltag fra arbejdspladsen
Social Talks skaber læring og refleksion direkte i praksis gennem skarpe ’talks’ af 15 minutters varighed suppleret med et samtaleformat integreret i seminaret. Samtalerne bliver faciliteret af medarbejdere ude på arbejdspladsen, som vi – før seminaret – har trænet i at facilitere dialog og læring. Du kan også deltage alene fra din arbejdsplads, men det største udbytte opnås i fællesskab med dine kolleger og samarbejdspartnere.

I gruppen skal der være deltagelse fra personer med tværgående ansvar eller ledelsesansvar for børn og unges trivsel og mentale sundhed. Det kan fx være medarbejdere i sundheds-, social- og børne- og ungeforvaltningen og ledere af sundhedsplejen, PPR, skoler (skoleledere, AKT-lærere mv.), daginstitutioner eller familieindsatser. Den ansvarlige ledelse for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed vil være en central deltager, men derudover vil det være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de lokalt har behov for at sammensætte deltagergruppen.

Om Social Talks seminar
Et Social Talks seminar udbreder viden og skaber læring i et hybridformat. Et seminar varer 2 timer og 20 minutter. Seminaret præsenterer relevante og aktuelle erfaringer fra praksis og forskning. Oplægsholderne er fagfolk med hands-on erfaring, som alle brænder for at lykkes med de børn, unge og familier, de arbejder med.

På seminaret skal I ikke forvente power points, procenttal eller modeller. I skal derimod forvente mennesker af kød og blod, der – som jer – knokler for at gøre en forskel hver dag.

Seminarets opbygning
Seminaret veksler mellem oplæg (online), styrede samtaler i grupper (fysisk) og fælles opsamlende dialog (online).

En uge forud for seminaret vil du modtage et inspirerende og overskueligt læringskit om børn og unges mentale sundhed som dels understøtter den fælles læring blandt deltagerne på selve seminaret og som dels vil kunne anvendes efterfølgende i dit arbejde med børn og unges mentale sundhed i grundskolen.

Hvis du vil læse mere om, hvad et seminar indeholder, så se nærmere her: Hvad er et Social Talks seminar – Social Talks (socialtalksonline.dk)

Seminaret er gratis at deltage i, og vi håber, at denne beskrivelse har givet dig og dine kolleger lyst til at være med.

I kommentarfeltet bedes du skrive hvem den lokale facilitator er (tilmeld alle deltagere fra kommunen – én af gangen, tak).


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503