SBN Repræsentantskabsmøde 2015

Information

Sted:
...
Dato:
17/03/2015
Tidspunkt:
13:30 til 15:30
Tilmeldingsfrist:
17/03/2015

 

Det årlige repræsentantskabsmøde for koordinatorer og sundhedschefer.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde indeholder ifølge § 5, stk. 4 følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

5. Strategi for kommende periode

6. Indkomne forslag

7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af kritisk revisor

10. Eventuelt

Forslag til behandling skal indsendes til bestyrelsen v/sekretariatet senest tre uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Dvs. pr. mail til Gitte Grønnemose Butler – gigb@kl.dk senest den 24. februar 2014. Såfremt der rettidigt indkommer medlemsforslag udsender bestyrelsen endelig dagsorden med indkomne forslag senest 14 dage før mødet, dvs. den 3. marts 2014.

To af de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2015, jf. vedtægternes § 6. Og der skal udover de to bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter samt en kritisk revisor, jf. § 6, stk. 3 & 4.
Valg afholdes i følgende rækkefølge:
1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – kandidatur indsendes senest d. 3.3. 2014 kl. 12 til gigb@kl.dk
2. Valg af to suppleanter – interessetilkendegivelse modtages gerne på forhånd, men man kan stille op på mødet
3. Valg af kritisk revisor – interessetilkendegivelse modtages gerne på forhånd, men man kan stille op på mødet

Hermed en opfordring til lokalt at drøfte om I ønsker at deltage i netværkets udvikling på et mere strategisk niveau ved at stille op til bestyrelsen. Deadline for indsendelse af skriftlige kandidaturer er den 3. marts 2014 pr. mail til Gitte Grønnemose Butler – gigb@kl.dk

 


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.