SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 2 AF 4)

Information

Sted:
Virtuelt på Teams
Dato:
02/06/2022
Tidspunkt:
9:00-10:30
Tilmeldingsfrist:
01/06/2022

Temaet for 2022:

Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens øvrige kerneopgaver; hvordan borgerperspektivet bruges strategisk så ’politikerne lutter ører’; hvordan innovative samskabelsesprocesser med omverdenen kan skabe nye sundhedsveje?

Sammen med dette fokus kobler vi lederudvikler Mikkel Ejsing, der arbejder med en styrkebaseret ledelsestilgang. Denne har vist sig at være en stærk metode til at skabe resultater, innovation og trivsel i alle typer organisationer; Både hvad angår udvikling af vision og strategi, teamudvikling, spørgeteknik, samtaler, gennemførelse af og opfølgning på interne analyser og målinger, konflikthåndtering, trivselsarbejde samt mødeafholdelse. Og vi vil have fokus på det der giver både dig som leder, og dine medarbejdere, styrke og succes i det daglige!

Ligesom alle andre aktiviteter i Sund By Netværket er ledernetværket udgiftsdækket af deltagerne (ud over den andel Sund By Netværket dækker til samtlige temagrupper). Derfor vil Sund By Netværket opkræve ét engangsbeløb for deltagelse i de fire Sund By ledernetværksmøder i 2022 på 5.900 kr. (dette dækker facilitering, samtalepartnere, bogen ‘Styrkebaseret ledelse’ samt ophold og forplejning på 12-12 mødet).


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503