SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 3 AF 4)

Information

Sted:
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
Startdato:
29/08/2022
Slutdato:
30/08/2022
Tidspunkt:
12-12
Tilmeldingsfrist:
23/08/2022

Temaet for 2022:

Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens øvrige kerneopgaver; hvordan borgerperspektivet bruges strategisk så ’politikerne lutter ører’; hvordan innovative samskabelsesprocesser med omverdenen kan skabe nye sundhedsveje?

 

Ligesom alle andre aktiviteter i Sund By Netværket er ledernetværket udgiftsdækket af deltagerne (ud over den andel Sund By Netværket dækker til samtlige temagrupper). Derfor vil Sund By Netværket opkræve ét engangsbeløb for deltagelse i de fire Sund By ledernetværksmøder i 2022 på 5.900 kr. (dette dækker facilitering, samtalepartnere samt ophold og forplejning på 12-12 mødet).


Tilmeld dig aktiviteten

Temagruppemødet er forbeholdt Sund By Netværkets medlemskommuner og relevante samarbejdsorganisationer.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503