Sund By Netværkets faglige indspil til fremtidens nære sundhedsvæsen – åben drøftelse om ideer, temaer mv.

Information

Sted:
Virtuelt via Teams
Dato:
09/05/2023
Tidspunkt:
08.30-10.00
Tilmeldingsfrist:
08/05/2023

Sund By Netværkets synlighed i forebyggelseslandskabet
Den faglige praksisviden Sund By Netværket er garant for, og kan levere indenfor en række velfærdsområder, skal sættes bredt i spil. Dels i folkesundhedslandskabet ’som vi kender’, men den skal også ud at leve i en endnu bredere forståelse af gode rammer inden for fx:
… læring, dannelse, inklusion, forebyggelse af ensomhed og fremme af fysisk- og mental sundhed
… et aktivt civilsamfund og samfundsdeltagelse, tryghed i lokalsamfundene, grøn omstilling og by- og uderum, der inviterer til aktivitet og fællesskab
… mestring, værdighed, nærvær, omsorg, et bæredygtigt forsørgelsesgrundlag, et aktivt arbejdsmarked og uddannelsesparathed.  

Forebyggelse som robustgørelse af den brede forståelse af folkesundhedsdagsordenen betyder en nødvendig prioritering af forebyggelsesområdet – både økonomisk og politisk, dels lokalt og dels nationalt. Ved at sætte vores viden i spil, vil vi således løfte Sund By Netværkets strategiske rolle, og i endnu højere grad italesætte strukturel sundhedsfremme og forebyggelse og vigtigheden af gode og sunde rammer.

På mødet åbner vil formandskabet for bestyrelsen, Lene Bruun og Ditte Kirkegaard Madsen, præsentere de indledende tanker, ideer og temaer til Sund By Netværkets faglige indspil til fremtidens nære sundhedsvæsen. Men vi har brug for DINE indspil til dels at kvalificere og ‘forstyrre’.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503