Sund By Netværkets repræsentantskabsmøde 2022 for koordinatorer i Sund By Netværket

Information

Sted:
Virtuelt på Teams
Dato:
29/03/2022
Tidspunkt:
14:00-15:30
Tilmeldingsfrist:
28/03/2022

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Strategi for kommende periode
 6. Indkomne forslag
 7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
 8. Valg af formand (2022 er valgår)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt

Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503