Sund By Netværkets Repræsentantskabsmøde 2024

Information

Sted:
Virtuelt
Dato:
20/03/2024
Tidspunkt:
13.30-15.30
Tilmeldingsfrist:
20/03/2024

Dagsorden jf. Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark_2022

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Strategi for kommende periode
 6. Indkomne forslag
 7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt

Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503