Fælles temagruppemøde – Natur, Udeliv & Sundhedsfremme + Fysisk aktivitet

Information

Sted:
UNO Friluftscenter, Marienlundsvej 11A, 8240 Risskov (3,5 km fra Banegården).
Dato:
04/06/2018
Tidspunkt:
09.30-15.30
Tilmeldingsfrist:
28/05/2018

Motorik fra vugge til grav

Velkommen til fælles temagruppemøde i temagrupperne Fysisk aktivitet og Natur, Udeliv og Sundhedsfremme – det bliver en dag i naturens og motorikkens tegn.

Fysioterapeut Nanna Johansen, fra Aarhus Kommune, vil fortælle om den motoriske udvikling i forhold til den viden, vi har i dag. Lektor Grethe Sandholm vil præsentere os for rammernes – herunder naturens – betydning for den motoriske udvikling og for bevægelsens muligheder. Naturvejleder, Susanne Rosenild vil fortælle om, hvordan de arbejder med motorik på tværs af generationer i  Vordingborg kommune. Vi skal kort sagt høre om motorik fra vugge til grav.

Kom og vær med til en spændende og sjov dag, hvor der bliver rig mulighed for på tværs af fagligheder, afdelinger og forvaltninger at høre om motorikkens og naturens betydning i relation hertil og måske blive klogere på din egen motoriske udvikling.

Dagens program

kl. 09.30
Ankomst og morgenmad
kl. 10.00
Velkomst v/ formandskaberne for Fysisk aktivitet og Natur, udeliv og sundhedsfremme
kl. 10.15
Indflyvning til motorikken v/ Nanna Johansen, Fysioterapeut i Børn og Unge, Aarhus kommune.
kl. 10.45
Motorik og arenaer i et bredt perspektiv v/ Grethe Sandholm, VIA. Hvilke rammer har vi for motorisk udfoldelse? Og hvilken betydning har rammerne?
kl. 12.30
Frokost
kl. 13.00
Cases om motorik fra vugge til grav: Dialog og sparring på konkrete cases v/ Jesper Kloppenborg
kl. 14.00
Kaffe og netværk
kl. 14.15
Motorik på tværs af generationer v/ Susanne Rosenild, naturvejleder, Vordingborg kommune.
kl. 15.00
Opsamling
kl. 15.15
Tak for i dag.Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Peter Vestergaard

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 29131525