Fælles temagruppemøde – Beskæftigelse og Sundhed & Dokumentation og Evaluering

Information

Sted:
Danhostel, Holingknuden 2, 7400 Herning
Dato:
21/03/2019
Tidspunkt:
9.30-15.30
Tilmeldingsfrist:
15/03/2019


Hvad er mere relevant at fokusere på når temagruppen for ´Dokumentation og evaluering´ møder temagruppen for ´Beskæftigelse og sundhed´ end evaluering af sundhedsindsatser på beskæftigelsesområdet?

Metoder, Progressions- og proxy-målinger af ‘sundhed’ i forhold til beskæftigelse samt præsentation af redskabet: MoEva version 2 er blot lidt af det dagen kan byde på. Vi ses!


Tema for mødet:
Evaluering af sundhedsindsatser i beskæftigelsesafdelingen

Foreløbigt program for dagen:

9.30 Morgenmad

10-10.15 Velkommen

10.15-12.15 Forskningens bud på evaluering af sundhedsindsatser i beskæftigelsesafdelingen v/Rasmus Ravn, forskningsassistent på Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

12.15-13 Frokost

13-13.30 Gruppearbejde

13.30 MoEva version 2, ved Lise Arent fra DEFACTUM.

MoEva er et konkret redskab der monitorere på den borger- og patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats og effekten heraf. Det sker for at understøtte frontpersonalet med data i den enkelte borgers forløb og på aggregeret niveau til brug for såvel kvalitetsudvikling som forskning.

14.30 Eftermiddagskaffe

14.45 Gruppearbejde

15.15 Afrunding af dagen

Mere information og endeligt program følger…


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Lone Britt Larsen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 79727306

Anita Lund Kjær

Sundhedskonsulent

Organisation
Herning Kommune

Telefon: 40105851

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990