Temagruppemøde – Det gode ungeliv

Information

Sted:
Virtuelt på Teams
Dato:
01/02/2022
Tidspunkt:
13:00-15:30
Tilmeldingsfrist:
31/01/2022

Tema: Unge og søvn – genvej til at arbejde med unges trivsel
Manglende søvn kan have store konsekvenser for unges generelle trivsel. Indlæring- og koncentrationsevnen bliver svækket mens overskud og evnen til at håndtere stress nedsættes. Immunforsvaret bliver langsommere og kan dermed føre til øget fravær på uddannelsen. For at fungere optimalt i hverdagen og livet generelt, er en god nattesøvn helt essentielt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge mellem 13 og 18 år sover 8-10 timer hver nat. Ifølge UNG19 sover elever på ungdomsuddannelser i gennemsnit under 7,5 time hver nat og andelen af elever, der aldrig får nok søvn til at føle sig udhvilet, er 34% for drenge og 41% for piger. Manglende søvn udgør altså en stor udfordring for unge i dag.

Søvnproblemer kan være et udtryk for mistrivsel og bekymringer, hvilket kan nedsætte søvnmængde og øge træthed i løbet af dagen. Samtidig kan dårlig og utilstrækkelig søvn i sig selv mindske trivsel og velbefindende hos den unge. Søvnproblemer og nedsat søvnmængde kan således have en forstærkende effekt på trivselsproblemer.

Gentofte og Frederiksberg Kommune har gennem de seneste år arbejdet med søvn i forskellige indsatser på ungdomsuddannelserne. Gentofte eksperimenterer desuden i øjeblikket med indsatser udenfor uddannelserne. På tværs af disse indsatser ses det, at unge opnår gode resultater og sover bedre, når de har været igennem indsatserne. Den erfaring og viden vil de to kommuner gerne dele, hvor der dels sættes fokus på unge og søvn ift. trivsel og læring – samt fortælles om indsatserne til inspiration for andre kommuner.

På temagruppemødet får du:
• Viden om søvn og fakta om unges søvnvaner
• Indsigt i kommuners arbejde med unge og søvn – i et trivselsfremmende perspektiv
• Inspiration til at prioritere og planlægge indsatser og forebyggende arbejde rettet imod unges søvn og trivsel
• Præsentation af frit tilgængeligt materiale om søvn fra Just Human.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Anna Ida Bundgaard

Specialkonsulent

Organisation
Københavns Kommune

Telefon: 61552681

Marianne Neerholt

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 23745264