Temagruppemøde – Faldforebyggelse

Information

Sted:
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København, lokale 1-02 (mødecentret 1. sal)
Dato:
31/05/2017
Tidspunkt:
10:00-16:00
Tilmeldingsfrist:
24/05/2017

Ulighed i sundhed– er der noget vi kan blive bedre til? Kom og få inspiration og viden til dit fortsatte faldforebyggende arbejde.

Program

Kl. 9.30 – 10.00: Morgenmad og registrering

Kl. 10.00 : Velkomst og præsentation af årsplan og præcisering af styregruppe og temagruppes opgaver v/formandskabet: Hanne Skov, Faldforebyggelseskonsulent og KOL-koordinator, Frederiksberg Kommune og Anette Melin, Udviklingskonsulent, Furesø Kommune.

Kl. 10.30 : ”Ulighed i sundhed blandt ældre borgere” v/Mirjana Saabye, Chefkonsulent, Antropolog, MPH, Samfundsanalyse, Ældre Sagen.

Kl. 11.30 : Nye indsatser over for udsatte borgere i det nære sundhedsvæsen”. Erfaringer fra projekt LAKS (Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud), et samarbejde mellem Sund By Netværket, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og COWI. v/Sigurd Lauritsen, COWI.

Kl. 12.30: Hvordan kan indsatsen styrkes i egen kommune? Workshop med drøftelser af egen faldforebyggende erfaringer ift. ulighed i sundhed v/Sund By Netværket.

Kl. 13.00: Frokost

Kl. 14.00 : KT-strømpen i det faldforebyggende arbejde. Resultater fra projekt mellem Kolding Kommune, KT- strømper og Syddansk Universitet v/Kai og Jacob Busch, KT- Strømper.

Kl. 14.30: Workshop mhp. revidering af pjecer incl. kaffepause v/Hanne og Anette

Kl. 15.45: Afslutning med opsamling og ønsker for kommende temadage, herunder præsentation af program for 1. november v/Hanne og Anette.


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt