Temagruppemøde Mental Sundhed

Information

Sted:
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Dato:
26/06/2019
Tidspunkt:
09.15-14.00
Tilmeldingsfrist:
20/06/2019

Den neuroaffektive udviklingspsykologi i den kommunale forebyggelse

Temagruppen Mental sundhed har fornøjelsen af at invitere til temagruppemøde med Susan Hart som oplægsholder. Susan Hart, cand. psych. specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisor i børnepsykologi, har udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi, som et ”landkort” eller navigationsredskab til at forstå menneskets personlighedsudvikling, og har i samarbejde med Marianne Bentzen udviklet en forståelse for, hvordan denne forståelse kan omsættes til praksis. Hun har dels været ansat som psykolog i en socialforvaltning, være leder af et kommunalt familiebehandlingscenter, og haft ansættelse på en børnepsykiatrisk afdeling. I 2002 begyndte hun at afholde seminarer og kurser i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og har siden afholdt foredrag og kurser såvel i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, USA og Australien.

Susan Harts teoretiske forståelse og metoder er utrolig relevante for kommuners praksis og organisering, når vi taler beskyttende faktorer ift. mental sundhed. Der er stort fokus på kognition og motorik i samfundet. De symptomer mange af vores børn og unge slås med i dag, bunder dog i den emotionelle udvikling. Teorien kan bruges fra ”vugge til krukke” så at sige. Fokus på dette temagruppemøde vil være børn og unge, og de mentalt sundhedsfremmende og forebyggende muligheder der ligger i vores kommunale institutioner samt i forældresamarbejdet, når vi skal give børnenes symptomer ’et øre der kan høre’.

Vi vil sidst på dagen få lov at høre interessante erfaringer fra kommuner, som allerede har implementeret den neuroaffektive udviklingspsykologiske forståelse samt specifikke metoder. Her får vi mulighed for at høre om, hvad det kan i praksis – har vi fundet noget, der kan være med til at give vores børn en barndom frem for en behandlingsdom?

Program:

Kl. 09.00-09.15  Morgensnak, brød og kaffe

Kl. 09.15-09.30  Velkomst v/Peter Thybo, Ikast Brande, Mette Stoffer, Vejle og Louise Morris Jones, Syddjurs.

Kl. 09.30-12.00  Indføring i den neuroaffektive udviklingspsykologi v/Susan Hart – om den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber & hvorfor vores almenområder i kommunal regi bør styrkes ved denne tilgang.

Kl. 12.00-12.30  Struktureret netværks- og vidensdeling på tværs af kommuner

Kl. 12.30-13.00  Frokost

Kl. 13.00-13.45  Kommunale erfaringer med neuroaffektiv udviklingspsykologi
– inspiration og erfaringer fra blandt andre Svendborg og Odsherred.

Kl. 13.45-14.00  Afrunding v/Louise Morris Jones.

 


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Louise Morris Jones

Sundhedskonsulent

Organisation
Syddjurs Kommune

Telefon: 51328216

Mette Skov Stoffer

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 23814158

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990