Temagruppemøde om strategisk lokalsamfundsudvikling

Information

Sted:
Online
Dato:
11/04/2024
Tidspunkt:
10:00-13:00
Tilmeldingsfrist:
11/04/2024

OBS! Temamødet er blevet til et webinar!

Tema: Borgere med kroniske lidelser i lokalsamfund

Tilmeld dig her

Temagruppen Strategisk Lokalsamfund vil denne dag sætte fokus på, at borgere med kroniske lidelser og multisygdomme ofte bor i nærheden af hinanden, og hvordan vi kan bruge lokalsamfund som arena til at styrke borgerens sundhed, helbred og trivsel.

Jes Bak Sørensen fra DEFACTUM kommer og fortæller om geografisk ulighed blandt borgere med kroniske lidelser både i landdistrikter og almene boliger. Derudover vil Tingbjerg Changing Diabetes og Aalborg Kommune give os et indblik i, hvordan de konkret støtter borgere med kroniske lidelser i lokalsamfund.

Program

10.00                 Velkomst og nyt fra temagruppen

Formandskabet byder velkommen og fortæller seneste nyt om lokalsamfund som arena for folkesundhedsarbejdet

10.10                 Borgere med kroniske lidelser og multisygdomme bor tæt på hinanden

Jes Bak Sørensen, Defactum vil fortælle om, hvordan borgere med kroniske lidelser og multisygdomme ofte bor i samme lokalsamfund, både i almene boliger og i landdistrikter.

10.55                    Pause

11.00          Den integrerede diabetesindsats i Tingbjerg

Integreret diabetesindsatse i Tingbjerg (IDIT) gennemføres som et projekt indenfor rammerne af det langsigtede sociale og sundhedsfremmende initiativ Tingbjerg Changing Diabetes (TCD). Sofia V. Baumgarten, Sara S. Barzan, Signe H. Schønning og Paul Bloch vil kort introducere TCD og derefter fortælle om, hvordan IDIT arbejder partnerskabsbaseret på tværs af sektorer og aktører med at opspore og støtte borgere med diabetes i Tingbjerg.

11.40                  Aalborg Kommune – Mobil rehabilitering & Sunde og Aktive Lokalsamfund

I Aalborg Kommune tilbydes borgere, der bor i oplandsbyer og har en kronisk sygdom, rehabilitering i lokalsamfundet. Mette Schmidt Vinther vil fortælle om, hvordan stederne udvælges, hvordan borgerne rekrutteres, og hvordan der arbejdes på at kapacitetsopbygge lokalsamfund til at støtte borgerne bedst muligt til at fortsætte de gode vaner

12.10                     Pause

12.20                  Opsamling på de to cases og fælles drøftelse

Fælles drøftelse om, hvad der gennem dagen har inspireret os til det videre arbejde i kommunerne for at støtte borgere med kroniske lidelser i lokalsamfundene

12.30                  Lokalsamfund som en vigtig ressource

Morten Hulvej Rod, direktør i Statens institut for Folkesundhed vil give os et helikopterperspektiv på dagens tema

12.50                  Input til nye webinarer og temagruppemøder 

13.00        Tak for i dag!


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.