Temagruppemøde: Styrket samarbejde mellem kommuner og regioner

Information

Sted:
Virtuelt møde
Dato:
09/04/2024
Tidspunkt:
09:15-12:00
Tilmeldingsfrist:
09/04/2024

Tema: Samarbejde mellem kommuner og regioner i forbindelse med implementering af behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Fra juli skal alle kommuner etablere et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge mellem 5 og 17 år med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse – sådan fremgår det af det forslag om ændring af sundhedsloven, som er sat til førstebehandling i Folketinget 2. april. Forslaget udspringer af den politiske aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022, og formålet er at dæmme op for udviklingen med et stigende antal børn og unge i mistrivsel.

Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil præsentere den faglige ramme, hvorefter vi dykker ned i to eksempler på tværfaglige løsninger:

Mind My Mind et individuelt behandlingsprogram til børn og unge (6-16 år), som arbejder transdiagnostisk med tre overordnede problemfelter; angst, depression og adfærdsvanskeligheder. Forløbet kan derfor tilpasses det enkelte barn, uanset hvilket problemfelt barnet oplever. Med Mind My Mind kan familier selv henvende sig og få hjælp. Forskning viser, at Mind My Mind havde signifikant effekt sammenlignet med en kontrolgruppe og anvendes i dag i flere kommuner med stor succes. Med uddannelse i Mind My Mind følger både grundig undervisning og minimum toårig supervision, så man sikres den rette behandling. Der er for øjeblikket en proces i gang med at udvide og opdatere Mind My Mind til at rumme flere problemfelter og en bredere aldersgruppe.
Oplæg v/Pia Jeppesen, professor, overlæge. Pyskiatrien, Region Sjælland

STIME: Projektleder i STIME vil fortælle om udviklingsprojektet med vægt på det tværsektorielle samarbejde om børn og unge, der er i farezonen for at udvikle psykiske lidelser, men som (endnu ikke) hører til i psykiatrien. Oplægget stiller skarpt på samarbejdet, hvordan børn og unge i psykisk mistrivsel bliver hjulpet gennem STIME samt på hvilken måde STIME kan samtænkes med det nye kommunale behandlingstilbud. Oplæg v/Sidsel Bondo, leder af børne- og ungerådgivningen i Helsingør Kommune og Katrine Bærentzen, leder af enhed for udvikling af tværsektorielt samarbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, Region Hovedstaden

Alt sammen krydset med reflektionsøvelser på tværs af deltagere om bl.a. Har kommuner samarbejde om at nå de forskellige målgrupper og hvordan kan samarbejde på tværs af kommunegrænser foregå?

Tilmeld dig her!


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.