Temagruppemøde: Styrket samarbejde mellem regioner og kommuner

Information

Sted:
Virtuelt via Teams - link til mødet kommer et par dage inden mødet
Dato:
02/02/2022
Tidspunkt:
09.00-11.00
Tilmeldingsfrist:
01/02/2022

Tema: VBA på risikofaktorer
Mange kommuner har arbejdet med VBA metoden i flere år – med succes. De seneste år er der skruet op for potentialet i brugen af VBA metoden i samspillet mellem regionale og kommunale tilbud. Netop dette samarbejde sætter vi spot på dagens temagruppemøde. 

Dagens program
Kl. 9.00: Velkomst ved formandskabet – rammesætning i potentialet i det styrkede samarbejde mellem regioner og kommuner v/ Anne Dalhoff (Region Sjælland), Christine Lund Momme (Region Syd), Iben Lykke Eggertsen (Middelfart Kommune) og Charlotte Lunde (Næstved Kommune)

Kl. 9.10: Ultrakort rammesætning af VBA i Danmark – grundelementer og lidt om udviklingen v/ Mads Lind, Seniorkonsulent i Hjerteforeningen

Kl. 9.20: Erfaringer med Region Sjællands VBA indsats på test- og vaccinationssteder med fokus på samarbejdet regioner og kommuner imellem v/ Anne Dalhoff Pedersen, Funktionschef i projektudvikling og forebyggelse, Region Sjælland og Charlotte Lunde, chefkonsulent, Næstved Kommune

Styrket fokus på, hvordan samarbejdet mellem regionen, kommunerne og Stoplinien fungerer:
Perspektiver fra Vejle Kommune v/ Tina Staalsen, sundhedskonsulent og Stoplinien v/ Nina Krogh Larsen, leder af Stoplinien.

Kl. 10.00: Gruppedrøftelse af fordele og ulemper ved VBA metoden samt fokus på samarbejdet – hvordan lykkes vi bedst i samspillet mellem regioner, kommuner, almen praksis og Stoplinien (og med fokus på borgeren)?

– Drøftelse af hvilke ressourcer, der skal til i arbejdet med at tage imod borgerne
– Drøftelse af de etiske overvejelser i arbejdet med VBA
– Styrk din kapacitet og konkret drøftelse af, hvordan vi får styrket samarbejdet mellem regionerne og kommunerne

Kl. 10.30: Opsamling i plenum – hver gruppe byder ind med overvejelser og perspektiver

Kl. 10.55: Afrunding og tak for i dag v/ formandskabet

Grundet coronasituationen er mødet kortet ned til en to-timers virtuel oplæg/ drøftelse – hvorfor nogle af de oprindelige indlæg er skåret fra. I formandskabet arbejder vi for at arrangere en dag med en endnu mere nuanceret drøftelse af VBA som anledning til samarbejde mellem regioner og kommuner i foråret 2022. 


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503