Temagruppen Alkohol

Information

Sted:
Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før
Dato:
21/10/2020
Tidspunkt:
9:30-11:30
Tilmeldingsfrist:
14/10/2020

Kære deltagere i Sund By Netværkets alkoholtemagruppe,
Jeg er glad for at kunne invitere jer til næste temagruppemøde omkring forebyggelse af alkohol: mødets indhold er sammensat ud fra de spændende bidrag gode medlemmer spillede ind med efter sidste møde – TAK for input og bidrag!
Derfor er der heller ikke ét særligt tema for mødet, men forskellige indspark i alkoholforebyggelsen i kommunen og i overgangene mellem sektorer, særlige metodiske greb og et blik på effekt! Glæd jer til to timer i godt selskab (DEL gerne denne kalenderinvitation til de relevante kolleger i din organisation!).
Anja Dal, Randers Kommune
Unge, fester og alkohol: I grundskole- og på ungdomsuddannelserne. Herunder samarbejde med SSP samrådets faggruppe omkring alkohol/rusmidler generelt på ungdomsuddannelserne. Bl.a. med afsæt i et opstartsoplæg for 1. års klasserne omkring ungdomslivets fristelser.
Malene Vejby Kristensen, Region Nordjylland, Psykiatrien
Fokus på overgange mellem sektorer og det tværsektorielle samarbejde på KRAM-områderne i psykiatrien. Hør hvordan de griber overgange an på psykiatriområdet, og deres tilgange til struktur og systemer – hvor det er godt og hvor det er mangelfuldt. Bl.a. med afsæt i videoen: ”Aktiv Overlevering – hjælp sundheden på vej sammen”.
Anders Blædel, Danske Regioners forebyggelseslaboratorie
Erfaringer fra et projekt i regi af Sygehus Lillebælt: ”Systematisk opsporing af patienter med et alkoholforbrug over lavrisikogrænsen og efterfølgende henvisning til kommunal alkoholrådgivning via Very Brief Advice”. Oplægget vil til dels fokusere på VBA tilgangens anvendelighed inden for alkoholområdet, til dels fokusere på hvordan vi kommer skridtet videre fra positive erfaringer med VBA, til videnskabelig dokumentation for effekten af VBA, der kan give svar på disse spørgsmål:
Som afslutning på temagruppemødet vender vi endnu engang behovet for et formandskab for temagruppen! Overvej meget gerne, om du kunne have lyst til at bidrage til dette spændende arbejde ?
Gode hilsner fra Charlotte

Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503