Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv

Information

Sted:
Virtuelt - Microsoft Teams - indkaldelse kommer et par dage før
Dato:
17/09/2020
Tidspunkt:
10:00-12:00
Tilmeldingsfrist:
10/09/2020

Klimaet på sundhedsdagsordnen – og omvendt

Mange tænker straks på klima og miljø, når verdensmålene bliver bragt på banen. Ligesom mange også omtaler Folketingsvalget sidste år som et ”klimavalg”. Vi sætter på dette møde klima og sundhed på dagsordenen – for de to ting hænger sammen. Og kan vi bruge verdensmålene som et fælles sprog, når vi kobler de to dagsordner?
Vi arbejder med en holistisk tilgang til verdensmålene, hvor der dykkes ned i snitfladerne og forbindelserne mellem de forskellige verdensmål og denne gang med et særligt fokus på mål 3 og mål 13 – men som det vil vise sig på mødet, så trækker de mål tråde til flere af de andre mål.
Institutleder Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet vil fortælle om koblingen mellem klima og sundhed. Oplægget foregår via en online forbindelse.

Derudover vil vi se på erfaringer fra Aarhus, som både giver inspiration med hjem til vores respektive kommuner, men også ligger op til drøftelser på dagen, om hvordan vi på tværs af forvaltninger kan samarbejde endnu mere med verdensmålene som en fælles ramme.

Vi håber på at se dig og tag endelig en kollega med fra en anden forvaltning.


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Ann Møller Gram

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Tønder Kommune

Telefon: 74929445 / 23430256

Kristina Rahbæk Schmidt

Projektkoordinator Sund By Horsens

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76297024

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49