#1 FOLKEMØDE 2021 – VIRTUEL WORKSHOP

Information

Sted:
Online via Zoom - Læs mere detaljeret i beskrivelsen af dagen
Dato:
17/06/2021
Tidspunkt:
13:00-14:30
Tilmeldingsfrist:
15/06/2021

Sund By Netværket er igen i år repræsenteret på Folkemødet – denne gang i debatter der enten er virtuelle eller fysisk med livestream. Vær’ derfor med hjemmefra og deltag i debatten, som vi i år fokuserer på Forebyggelse af børn og unges overvægt og mistrivsel!

Sammen med vores samarbejdspartnere fra ’Samskabelsesarenaen’ (Steno Copenhagen, Steno Sjælland, Steno Aarhus og Resonans) har vi arrangeret disse debatter.

 

Workshop med introduktion til principperne bag ny helhedsorienteret forebyggelsesindsats

Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt bor der i en gennemsnitskommune over 1.200 børn og unge i aldersgruppen 6-16 år, der er overvægtige. Det giver forringet livskvalitet, ringere mental sundhed, mobning og dårlig trivsel. Desuden træder den sociale ulighed i sundhed frem.

Der er begrænset viden og evidens, der viser hvilke forebyggelsesinitiativer, der virker i forhold til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge i Danmark. Der derfor behov for at nytænke evidensbegrebet og samarbejde på tværs af niveauer og sektorer.

En række aktører har startet et aktionsbasseret initiativ hvor kommuner og regioner, arbejder konkret og innovativt med forebyggelse på nye måder. Initiativet tager afsæt i følgende principper:

  1. Målgruppen som en del af løsningen
  2. Mental sundhed som en del af forebyggelsen
  3. Et nuanceret og flerdimensionelt evidensbegreb
  4. Samarbejde på alle niveauer
  5. Tæt samarbejde mellem praksis og forskning

 

Link til arrangementet sendes et par dage før!


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503