Virtuelt temagruppemøde Beskæftigelse og sundhed

Information

Sted:
TEAMS
Dato:
10/06/2020
Tidspunkt:
13:00-14:30
Tilmeldingsfrist:
09/06/2020

Om sammenhængen mellem stress-niveau og arbejdsrelaterede og ikke-arbejdsrelaterede stressorer

På temagruppemødet vil Jes Bak Sørensen præsentere de allerførste resultater fra et forskningsprojekt, der ser på områder med størst potentiale ift. at forebygge stress. Formålet med mødet er at præsentere os praksisnære medarbejdere i kommunerne for resultaterne – og give forskerne sparring på om, hvordan den viden kan anvendes i praksis. Formålet er at praksis får kendskab til ny viden, imens forskere får mere kendskab til praksis, så resultaterne også kan anvendes i praksis.

Det virtuelle temagruppemøde bliver en blanding af oplæg og drøftelser.

Bemærk: når du tilmelder dig herunder, får du tilsendt en Teams-mødeinvitation som du skal acceptere for at være tilmeldt mødet 🙂

Fra 2013 til 2017 steg andelen med et højt stressniveau fra 21% til 25%. Der var en stigning i alle aldersgrupper fra 16 til 64 år, og stigningen var størst i de yngre aldersgrupper. De mulige forklaringer på det stigende stressniveau er mange og dækker over både nære forhold som arbejde og privatliv, og forklaringer af mere overordnet samfundsmæssig karakter som konkurrencestat, accelerationssamfund, samt sociale medier, præstations- og performancekultur. Der mangler imidlertid en forskningsmæssig underbygning af denne opfattelse.

Hvis udviklingen skal vendes, er det vigtigt at vide noget om de bagvedliggende årsager til stigningen i stressniveauet.

Skal indsatsen for at forebygge og reducere helbredsskadelig stress koncentrere sig om arbejdspladsen? Eller bør man lave en helhedsorienteret indsats, der inddrager en større del af borgernes liv? Region Midtjyllands befolkningsundersøgelser Hvordan har du det? kan anvendes til at belyse sammenhængen mellem belastninger på og udenfor arbejde og stressniveau samt årsagerne til stigning i stressniveauet. Resultaterne kan inspirere til udvikling af nye indsatser mod stress.

Det er vores ambition, at projektet skal bidrage med ny viden om stress, og at denne viden skal inspirere til udvikling af nye indsatser mod stress – gerne allerede i morgen. Vi kan kun lykkes med dette, hvis den viden vi producerer, er relevant for jer der arbejder med at øge trivsel og reducere stress. Vi har derfor brug for jeres hjælp til at producere ny viden om stress.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Anita Lund Kjær

Sundhedskonsulent

Organisation
Herning Kommune

Telefon: 40105851

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990