Virtuelt temagruppemøde Mental sundhed

Information

Sted:
TEAMS
Dato:
03/12/2020
Tidspunkt:
9-11
Tilmeldingsfrist:
30/11/2020

Temagruppen om mental sundhed inviterer til virtuelt temagruppemøde om unges trivsel under coronakrisen samt kriserelaterede ændringer i levevilkår for voksne under coronakrisen, f.eks. arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse.

Coronaepidemiens afledte konsekvenser har betydelige effekter på befolkningens mentale sundhed. Coronakrisen påvirker vores sind, adfærd og syn på andre mennesker. Og det er på helt andre måder, end vi har prøvet før. Derfor adresserer temagruppen for mental sundhed dette gennem to tematiske nedslag i befolkningens psykologiske og adfærdsmæssige reaktioner, dels unges trivsel under coronakrisen og dels kriserelaterede ændringer i levevilkår for voksne under coronakrisen,  f.eks. arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse.

Tilmeld dig til det virtuelle møde nedenfor senest d. 30. november – så følger en direkte Teams-invitation.

Temamødet vil være opdelt i tre sessioner:

  1. Oplæg ved Veronica Pisinger, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

På baggrund af en spørgeundersøgelse af 12.000 unge i alderen 15-20 år har SFI i projektet `Sammen – hver for sig` undersøgt, hvordan unge tackler den nye hverdag under coronakrisen med hensyn til primært tre områder: 1) Unges sociale relationer og kontakt til venner, 2) Forholdet mellem unge og deres forældre, 3) Unges fest- og alkoholkultur.

Projektets formål har været at undersøge, hvordan det påvirker de unges trivsel, at fysiske møder med venner og omverdenen begrænses. Projektet afdækker, om og hvordan unge opretholder deres sociale relationer og kontakten til deres venner, når fysisk kontakt er begrænset, og i hvilket omfang de sociale medier og onlinemøder erstatter de fysiske.

Projektet afdækker ligeledes, hvordan det øgede samvær i familierne påvirker de unges trivsel og relation til deres forældre, for eksempel om det øgede samvær har en positiv effekt på forholdet, eller om det medfører flere konflikter og mistrivsel i familien. Formålet har endvidere været at belyse, hvordan begrænset samvær med venner påvirker unges fest og alkoholkultur. Projektet afdækker nogle af alkoholforskningens grundlæggende hypoteser om, hvad der driver danske unges høje alkoholforbrug, for eksempel at alkohol fungerer som lim for sociale relationer, og at mere tid brugt med forældre vil mindske unges alkoholforbrug.

  1. Oplæg ved Lau Caspar Thygesen, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SD

Projektet har undersøgt, hvordan COVID-19 og de krise-relaterede ændringer i levevilkår ved f.eks. arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse påvirker det mentale helbred. Desuden er der identificeret og beskrevet særligt sårbare grupper. Begge dele skal besvare, hvordan krisen påvirker befolkningens mentale helbred og finde særligt sårbare grupper for at kunne fokusere interventioner ved en eventuel fremtidig krise.

Forskerne i projektet har udnyttet en unik mulighed, idet de har adgang til en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført lige før pandemien startede (september-december 2019), og de har gen-interviewet deltagerne igen i sensommeren 2020 for at vurdere COVID-19-pandemiens betydning for mental sundhed.

  1. Drøftelse

Hvordan løfter og imødekommer kommunerne de skitserede udfordringer på henholdsvis unge- og voksenområdet?

Program:

9:00-9:10: Velkomst

9:10-9:40: oplæg ved ph.d.-studerende Veronica Pisinger

9:40-10:10: oplæg ved professor Lau Caspar Thygesen

10:15-10:45: Drøftelse

10.45-11:00: Opsamling


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Mie Majgaard

Organisation
Næstved Kommune

Telefon:

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990