Webinar: Lokalsamfundsbaserede beskæftigelses- og sundhedsindsatser

Information

Sted:
Virtuelt på Teams
Dato:
05/10/2023
Tidspunkt:
09:00-11:00
Tilmeldingsfrist:
04/10/2023

Tilmeld dig her: Webinar om lokalsamfundsbaserede beskæftigelses- og sundhedsindsatser

Temagruppen Strategisk lokalsamfundsudvikling inviterer til webinar torsdag d. 5. oktober kl. 09-11, hvor vi sætter spot på lokalsamfundsbaserede beskæftigelses- og sundhedsindsatser.

Flere kommuner har erfaringer med at arbejde tværfagligt, helhedsorienteret og sammenhængende for de borgere, der er længst væk fra job og uddannelse. Årsagerne til denne afstand er mange, men ofte spiller dårligt helbred, mistrivsel og uhensigtsmæssige vaner en stor rolle.

Til webinaret vil vi præsentere tre forskellige lokalsamfundsbaserede indsatser, hvor der arbejdes med beskæftigelse og sundhed sammen med borgerne:

Her arbejder 10 medarbejdere fra fem forskellige forvaltningsområder i makkerpar for at støtte borgere langt væk fra job og uddannelse og deres familier med alle deres udfordringer.

Sundhedskonsulent Trine Krogh vil fortælle om hele indsatsen og ikke mindst hendes rolle og opgaver i Opgang til Opgang, Trine vil også fortælle om forandringerne hos borgerne

Jobcenteret, Sundhedshuset og Den Boligsociale Helhedsplan har samarbejdet om et udviklingsprojekt. Målgruppen var jobparate/aktivitetsparate kvinder med anden etnisk baggrund. Projektet har haft et tværfagligt og helhedsorienteret fokus på hver enkelt deltager med både plenumundervisning og individuelle indsatser.

Lisa Svendsen (boligsocial medarbejder) og Helen Kjærsgaard (sygeplejerske) vil fortælle om nødvendigheden af en nysgerrig og udforskende tilgang, og de gode erfaringer fra indsatsen, med afsæt i en case.

Her har kommune og boligsocial helhedsplan ansat en sundhedsfaglig sygefraværsmentor i en delt sundhedsindsats. Mentors funktioner er at arbejde dels forebyggende og dels med helbredsfremmende tiltag med henblik på at beboere på sigt bliver klar til at indgå på arbejdsmarkedet.

Tine Hamann Christensen, teamleder i Integration og Beboerrådgivning, Jobcentret og Camilla Nielsen, projektleder for den boligsociale helhedsplan, vil fortælle om effekten af den fremskudte indsats.

Invitér gerne jeres kollegaer med fra beskæftigelsesforvaltningen med.

 

OBS: Tilmelding foregår inde på Conference Manager

Tilmeld dig lige her: Webinar om lokalsamfundsbaserede beskæftigelses- og sundhedsindsatser


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.