Webinar om Mind My Mind

Information

Sted:
Online
Dato:
27/05/2024
Tidspunkt:
9:30-11:00
Tilmeldingsfrist:
27/05/2024

Mind My Mind et individuelt behandlingsprogram til børn og unge (6-16 år), som arbejder transdiagnostisk med tre overordnede problemfelter; angst, depression og adfærdsvanskeligheder. Forløbet kan derfor tilpasses det enkelte barn, uanset hvilket problemfelt barnet oplever. Med Mind My Mind kan familier selv henvende sig og få hjælp.

Forskning viser, at Mind My Mind havde signifikant effekt sammenlignet med en kontrolgruppe og anvendes i dag i flere kommuner med stor succes. Med uddannelse i Mind My Mind følger både grundig undervisning og minimum toårig supervision, så man sikres den rette behandling. Der er for øjeblikket en proces i gang med at udvide og opdatere Mind My Mind til at rumme flere problemfelter og en bredere aldersgruppe.

Program

9.30-9.35        Intro v. Sund By Netværket

9.35-10.05      Oplæg v. Louise Fugl Madelaire om Mind My Mind, målgruppen og forskningsresultater

10.05-10.15     Oplæg v. Daniel Weber vedr. den politiske proces for det lettilgængelige tilbud

10.15-10.45     Oplæg v. Lisbeth Jørgensen om Mind My Mind i praksis

10.45-11.00     Spørgsmål

Tilmeld dig her