Bestyrelsen

Her får du info om hvem der er medlemmer af Sund By Netværkets bestyrelse, og hvad bestyrelsen laver.

Sund By Netværkets bestyrelse består af 12 medlemmer, der forbereder repræsentantskabsmødet, indstiller forslag til repræsentantskabet og fører beslutningerne herfra ud i livet. Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Netværkets repræsentantskab vælger bestyrelsens formand og øvrige fire repræsentantskabsvalgte medlemmer. Dertil vælges to suppleanter til bestyrelsen. Disse deltager også på bestyrelsesmøderne.

Fire øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges med en repræsentant fra hver af Sund By Netværkets nationale samarbejdsparter, som deltager med observatørstatus. Disse er:
– Sundhedsstyrelsen
– Statens Institut for Folkesundhed
– KL
– Danske Regioner

Desuden kan en af de tre danske WHO Healthy Cities byer – Horsens, København og Frederiksbergs Kommuner – udpege et medlem til Sund By Netværkets bestyrelse. De udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for en to-årig periode ad gangen.

Se Sund By Netværkets vedtægter, hvor paragrafferne om bestyrelsens og formandskabets opgaver står beskrevet.


Medlemmer af bestyrelsen

 
Aarhus Kommune
Otto Ohrt
Formand
Sundhedschef i Aarhus Kommune
Sundhed og Omsorg, Rådhuset, 8000 Aarhus C
Vejle Kommune
Uffe Nymark Breum
Næstformand
Afdelingsleder, Sundhedsfremme og Forebyggelse
Vestre Engvej 51a, 2. sal, 7100 Vejle
Tlf. 7681 8382
Silkeborg Kommune
Rikke Fløe Gjellerod
Bestyrelsesmedlem
Leder af Udviklings- og Forebyggelsessektionen
Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg                                                                                                                                                                                             Tlf. 8970 1000

Benny
Lolland Kommune
Benny Sell
Bestyrelsesmedlem
Teamleder, Team Folkesundhed
Tlf. 2933 5639

Middelfart Kommune
Iben Lykke Eggertsen
Bestyrelsesmedlem
Forebyggelseskonsulent
Sundhedsafdelingen
Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart
Tlf. 3057 1183

Repræsentant for de tre danske Healthy Cities-byer:
Katrine Schjønning
Bestyrelsesmedlem, repræsentant for de danske Healthy Cities-byer
Folkesundhedschef, Københavns Kommune
Tlf. 3034 5632

 
KL
Lone Vinhard
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Konsulent
Center for Social og Sundhed
Weidekampsgade 10, 2300 København S

Sundhedsstyrelsen
Hanne Vibjerg
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Fuldmægtig
Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud
Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Statens Institut for Folkesundhed
Anna Paldam Folker/ Sigurd Mørk Lauridsen
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Forskningschef/ Forskningsgruppeleder
Center for interventionsforskning / SDU
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal, 1353 København K
Tlf. 6550 7777, lok. nr. 7800
Repræsentant fra Danske Regioner:
Anne Cederlund Rytter (barsel)/ Helene Skude
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Tlf. 3529 8228