Bestyrelsen

Her får du info om hvem der er medlemmer af Sund By Netværkets bestyrelse, og hvad bestyrelsen laver.

Sund By Netværkets bestyrelse består af 10 medlemmer (plus suppleanter), der forbereder repræsentantskabsmødet, indstiller forslag til repræsentantskabet og fører beslutningerne herfra ud i livet. Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Netværkets repræsentantskab vælger bestyrelsens forperson og øvrige fire repræsentantskabsvalgte medlemmer. Dertil vælges en-to suppleanter til bestyrelsen. Disse deltager også på bestyrelsesmøderne.

Fire øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges med en repræsentant fra hver af Sund By Netværkets nationale samarbejdsparter, som deltager med observatørstatus. Disse er:
– Sundhedsstyrelsen
– Statens Institut for Folkesundhed
– KL
– Danske Regioner

Desuden kan en af de fem danske WHO Healthy Cities byer – Horsens, København, Frederiksbergs, Fredericia og Haderslev kommuner – udpege et medlem til Sund By Netværkets bestyrelse. Dette medlem af bestyrelsen har ligeledes observatørstatus. De udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for en to-årig periode ad gangen.

Se Sund By Netværkets vedtægter, hvor paragrafferne om bestyrelsens og forpersonsskabets opgaver står beskrevet.


Medlemmer af bestyrelsen

Aarhus Kommune
Ditte Kirkegaard Madsen
Forperson
Specialkonsulent
Vejle Kommune
Uffe Nymark Breum
Næstforperson
Leder af Sundhedsfremme og forebyggelse
Odder Kommune
Marie Kolind Laustrup
Bestyrelsesmedlem
Forebyggelseskonsulent

 

Egedal Kommune
Marianne Stannum
Bestyrelsesmedlem
Fysioterapeut og forebyggelseskoordinator

 

Aalborg Kommune
Mads Borgstrøm-Hansen
Bestyrelsesmedlem
Chef for Center for Sundhedsfremme

 

Sorø Kommune
Mia Linda Møller
Suppleant
Leder af Sorø Sundhedscenter

 

Tønder Kommune
Ann Møller Gram
Suppleant
Projektkoordinator i Tønder Kommune

 

Repræsentant for de danske Healthy Cities-byer
Katrine Schjønning
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus, repræsentant for de danske Healthy Cities-byer
Folkesundhedschef, Københavns Kommune

 

 
KL
Astrid Christine Jensen-Kanstrup
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Chefkonsulent
Center for Social og Sundhed

Sundhedsstyrelsen
Hanne Vibjerg
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Chefkonsulent
Forebyggelse og Ulighed

Statens Institut for Folkesundhed
Martin Marchman Andersen
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Associate Professor
National Institute of Public Health / SDU
Repræsentant fra Danske Regioner
Thomas I. Jensen
Bestyrelsesmedlem observatørstatus
Centerchef
Center for Sundheds- og Socialpolitik

 

Center for Forebyggelse i Praksis, KL
Tine Curtis
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus (indsuppleret jf. vedtægternes § 7, stk. 1)
Leder af Center for Forebyggelse i Praksis hos KL og forskningschef i Aalborg Kommune for folkesundhed