Bestyrelsen

Her får du info om hvem der er medlemmer af Sund By Netværkets bestyrelse, og hvad bestyrelsen laver.

Sund By Netværkets bestyrelse består af 10 medlemmer (plus suppleanter), der forbereder repræsentantskabsmødet, indstiller forslag til repræsentantskabet og fører beslutningerne herfra ud i livet. Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Netværkets repræsentantskab vælger bestyrelsens formand og øvrige fire repræsentantskabsvalgte medlemmer. Dertil vælges en-to suppleanter til bestyrelsen. Disse deltager også på bestyrelsesmøderne.

Fire øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges med en repræsentant fra hver af Sund By Netværkets nationale samarbejdsparter, som deltager med observatørstatus. Disse er:
– Sundhedsstyrelsen
– Statens Institut for Folkesundhed
– KL
– Danske Regioner

Desuden kan en af de fem danske WHO Healthy Cities byer – Horsens, København, Frederiksbergs, Lolland og Fredericia kommuner – udpege et medlem til Sund By Netværkets bestyrelse. Dette medlem af bestyrelsen har ligeledes observatørstatus. De udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for en to-årig periode ad gangen.

Se Sund By Netværkets vedtægter, hvor paragrafferne om bestyrelsens og formandskabets opgaver står beskrevet.


Medlemmer af bestyrelsen

 
Aarhus Kommune
Otto Ohrt
Formand
Sundhedschef i Aarhus Kommune
Sundhed og Omsorg, Rådhuset, 8000 Aarhus C
Vejle Kommune
Uffe Nymark Breum
Næstformand
Afdelingsleder, Sundhedsfremme og Forebyggelse
Vestre Engvej 51a, 2. sal, 7100 Vejle
Tlf. 7681 8382
Odder Kommune
Klaus Grabbert
Bestyrelsesmedlem
Sundhedskoordinator
Ledelse og udvikling, Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf. 5138 6162
Benny
Lolland Kommune
Benny Sell
Bestyrelsesmedlem
Chefkonsulent, Team Folkesundhed og udvikling
Tlf. 2933 5639

Middelfart Kommune
Iben Lykke Eggertsen
Bestyrelsesmedlem
Forebyggelseskonsulent
Sundhedsafdelingen
Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart
Tlf. 3057 1183

Repræsentant for de danske Healthy Cities-byer:
Malene Lund Grindsted
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus, repræsentant for de danske Healthy Cities-byer
Specialkonsulent, Fredericia Kommune
Tlf. 2563 4987

 
KL
Lone Vinhard
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Konsulent
Center for Social og Sundhed
Weidekampsgade 10, 2300 København S

Sundhedsstyrelsen
Hanne Vibjerg
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Fuldmægtig
Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud
Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Statens Institut for Folkesundhed
Anna Paldam Folker/ Sigurd Mørk Lauridsen
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Forskningschef/ Forskningsgruppeleder
Center for interventionsforskning / SDU
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal, 1353 København K
Tlf. 6550 7777, lok. nr. 7800
Repræsentant fra Danske Regioner:
Anne Cederlund Rytter
Bestyrelsesmedlem, observatørstatus
Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Tlf. 3529 8228

 

Viborg Kommune:
Merethe Jelsbak Raundahl
Bestyrelsessuppleant, barsel
Forebyggelseskonsulent
Tlf. 2561 9140
Silkeborg Kommune:
Malene Steiniche Kjær
Bestyrelsessuppleant,
Specialkonsulent
Tlf. 5133 1034