Bestyrelsesformand Otto Ohrt holder oplæg om ulighed i sundhed.

Udover ulighed i sundhed, lægger Otto Ohrt op til en drøftelse af sundhedsfremme og forebyggelse som middel til at nå regeringens nye nationale mål for sundhedsvæsenet.

lowres_044A8846

Sund By Netværkets bestyrelsesformand, Otto Ohrt, deltog i oktober og november på flere møder med oplæg om det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde – og brugen af dét som middel, for at opnå både sociale og sundhedsmæssige målsætninger. Sund By Netværket har en ambition om at udbrede viden om “Health in all policies“, og derved hvordan sundhed kan bruges som middel til målsætninger indenfor alle fagområder.

At inspirere og få delt de gode argumenter omkring sundhedsfremme og forebyggelse, og hvorfor, det er en vindersag, er vigtigt. I Skotland har regeringen netop annonceret, at de vil dele udgifterne til sundhedsområdet med 50% på behandling og 50% på forebyggelse over den næste 11-årige periode. Denne investering, og potentialet i investeringen, er interessant, og noget vi kan lære af. Så når vi i Sund By Netværket danner “velfærdsalliancer” med forskning, foreninger og på tværs af forvaltningsområder, er det med det for øje. Sundhed skal i endnu højere grad blive en løftestang for vores kerneopgaver i kommunerne” udtaler formand Otto Ohrt.

Bestyrelsesformand Otto Ohrt deltager gerne i flere udvalgsdrøftelser. Så hvis du eller  politikerne i din kommune ønsker at dagsordensætte sundhedsfremme og forebyggelse og investeringspotentialet heri, er I velkomne til at henvende jer til Sund By Netværkets sekretariat.

 


kontakt