Brev til Sundheds- og Ældreministeren fra Sund By Netværket


Kære Magnus Heunicke

Tillykke med valget og ministerposten som Sundheds- og Ældreminister!

Selvom forebyggelse ikke indgår i ministertitlen, så ser vi i Sund By Netværket med store forventninger frem til den nye regerings initiativer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, og vi glæder os til samarbejdet.

Sund By Netværket har i mere end 25 år arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Danmark under WHO´s Healthy Cities Network. Netværket omfatter i dag 56 kommuner, som qua deres medlemskab af Sund By Netværket kvalificerer de kommunale sundheds- og forebyggelsesindsatser, ved at udvikle og dele praksisnær viden om det, der virker.

Det vil vi gerne uddybe, og helt konkret vil vi gerne invitere dig på en medlemstur, så du kan se, hvordan kommunerne arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme, og hvordan Sund By Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde.

Vi skal løfte ansvaret sammen

I kommunerne har vi opnået gode resultater, siden vi fik opgaven med forebyggelse og sundhedsfremme. Men et forstærket samarbejde mellem stat, kommune, region og civilsamfund er en forudsætning for at afhjælpe de sundhedsudfordringer, vi stadig slås med – særligt i forhold til den sociale ulighed i sundhed.

Uligheden er voksende. Det er ikke blot et tab af leveår for den enkelte, men også et samfundsmæssigt velfærdstab. De sundhedsmæssige udfordringer rækker langt ind i andre forvaltningsområder, fx beskæftigelses, skole- og fritidsområdet. Hvis vi vil løse dem, har vi brug for en folkesundhedsreform, der opfordrer til andet og mere end at behandle os ud af sygdomsudviklingen. Vi skal tage fat i hele det nære sundhedsvæsen. Vi skal turde investere i forebyggelse sammen med borgerne i hverdagen. Det betyder eksempelvis, at vi skal styrke brobygning til meningsfulde fællesskaber, investere i sammenhængen mellem sundhed og beskæftigelse og skabe bedre rammer for bevægelse i hverdagen, der ruster alle til gode liv.

Sund By Netværket vil gerne byde ind

Sund By Netværket repræsenterer praksisfeltet, og vi vil gerne byde ind med al den viden og kommunale praksiserfaring, vi har, når regeringen sætter ny retning for folkesundheden i Danmark; en retning, der bør være med til at reducere uligheden i sundhed. Vi vil derfor også gerne tale med dig om, hvordan vi sammen kan understøtte de kommuner, hvor uligheden i sundhed er størst. Her vil vi i Sund By Netværket gerne påtage os et yderligere ansvar ind i en kommende sundhedsreform.

Jeg håber derfor, at du vil afse tid til at mødes og drøfte dette.

Jeg og konstitueret sekretariatschef Louise Dal står til rådighed med henblik på at arrangere et møde, hvor vi kan drøfte ovenstående yderligere. Vi kan her måske også vende muligheden for en fælles kronik, så vi sammen får appelleret til en bred folkelig indsats for sundheden.

 

Med venlig hilsen
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket