Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi – afholdelse af første årsmøde

Formålet med etableringen af DSSØ er at fremme viden om og indsigt i relevante sundhedsøkonomiske problemstillinger for det danske sundhedsvæsen – i såvel administrative, politiske som videnskabelige sammenhænge.

Årsmødet er henvendt til alle med interesse i anvendt sundhedsøkonomi, og mødets program kommer til at bestå af præsentationer og diskussioner af metoder, videnskabelige problemstillinger vedrørende sundhedsøkonomi- og politik med relevans for det danske sundhedsvæsen. Indlægsholdere og deltagere på årsmødet forventes at være en blanding af forskere, analytikere og administrative medarbejdere.

DSSØ vil meget gerne høre om konkrete erfaringer fra kommuner, der arbejder med sundhedsøkonomiske problemstillinger – både løsninger og udfordringer. Og opfordrer alle som kunne være interesseret i at holde et indlæg på årsmødet, til at sende et kort resumé for oplægget til mbe@sam.sdu.dk inden den 25. juni.

Tilmeldingsfristen til årsmødet er den 20. august. Prisen for deltagelse og forplejning ved årsmødet er 900 kr. Tilmeldingen foregår på www.cohere.dk

Hvis du har yderligere spørgsmål til årsmødet eller til etablering af DSSØ, er du velkommen til at henvende dig til Mickael Bech mbe@sam.sdu.dk eller Terkel Christiansen, tch@sam.sdu.dk

Læs hele inviationen her