Danske borgmestre og politikere forpligter sig til at arbejde for sunde og bæredygtige byer

Med afholdelsen af Mayors Summit 2018 er en ny politisk vision for fremtidens sunde og bæredygtige byer netop vedtaget i WHO Healthy Cities netværket. På topmødet deltog borgmestre og politikere fra København, Frederiksberg, Fredericia og Lolland.

En række borgmestre og politikere fra forskellige lande og byer, der er medlem af WHO Healthy Cities, har netop indgået ny fælles aftale om, at arbejde for sunde og bæredygtige byer. Det skete til topmødet Mayors Summit, der blev afholdt for første gang den. 12. – 13. februar 2018 i FNbyen i København.

Under topmødet underskrev politikerne ”Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and Happier Cities for All”, hvor de forpligter sig til at arbejde med de seks p’er: people, places, participation, prosperity, peace & planet.

Fra Danmark deltog borgmestre og politikere fra fire af de danske akkrediterede WHO byer hhv. København, Frederiksberg, Fredericia og Lolland. De deltagende borgmestre og politikere har alle kommenteret på deres udbytte fra Mayors Summit 2018:

København:

Sundheds- og Omsorgsborgmester, Sidse Marie Welling:

Medlemskabet af The Healthy City Network giver os mulighed for at dele erfaringer, bedste praksis og arbejdsmetoder med en række lande og byer fra hele verden. For at imødegå de mange udfordringer, vi står over for i dag, har vi brug for en stærk vision og klare politiske mål. Vi har brug for byer, der arbejder sammen og tør gå forrest, når det kommer til at finde morgendagens løsninger. Vi har også brug for en strategisk tilgang til, hvordan sundhed kan implementeres og integreres i folks hverdag. Vedtagelsen af the Copenhagen Consensus og Mayors for Healthier and Happier cities for all, er et godt sted at starte i vores fælles bestræbelser på at skabe sundere og lykkeligere byer for alle.

Fredericia:

Borgmester, Jacob Bjerregaard:

Med tilslutningen til ”the Copenhagen Consensus og Mayors for Healthier and Happier cities for all” har politikere på tværs af hele Europa sendt et ambitiøst og meget vigtigt signal om at fokus på sundhed og trivsel er vigtigere end nogensinde. WHO’s netværk af byer, der tager sundhedsudfordringerne i verdens byer alvorligt er et stort skridt i den rigtige retning. Vi er nødt til at tænke globalt og handle lokalt. Vi må forholde os til de udfordringer, der er fælles for os alle: mental sundhed, fysisk sundhed, bæredygtighed og ikke mindst de udfordringer der følger med den hastige udvikling i verden med følge af migration, forurening, ulighed og inaktivitet. Vi har hentet stor inspiration gennem de temaer, der er rejst på Mayors Summit og er kun blevet bekræftet i, at politisk lederskab på sundhedsdagsordenen er afgørende for at skabe lokale resultater

Viceborgmester og formand for sundhedsudvalget, Susanne Eilersen:

Det er tydeligt for os, at vi slås med mange af de samme udfordringer – uanset hvor i Europa vi arbejder og er politisk valgt. Bæredygtig byudvikling handler om at vi deler viden og søger inspiration hos hinanden til, hvordan vi gennem politisk lederskab kan skabe konkrete handlinger på udfordringer, der relateres til sundhed lokalt hos os selv. Derfor giver deltagelse i det europæiske netværk rigtig god mening for os og det har været meget inspirerende at være samlet på tværs af så mange lande og europæiske byer omkring dette fælles og vigtige tema.

Frederiksberg

Udvalgsformand, Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Flemming Brank, Summit of Mayors gav en god fornemmelse for bredden i sundhedsarbejdet og visionerne for den næste fase. Det var inspirerende at møde politikere fra hele Europa – ikke mindst fra de andre danske medlemsbyer. Vi er i øjeblikket ved at udvikle en ny sundhedspolitik. Det var inspirerende at se det brede sundhedsbegreb konkretiseret ved så mange forskellige indsatser rundt omkring i Europa. Her blev det også helt tydeligt, at Sundhed og forebyggelsesudvalget ikke kan gøre dette her arbejde alene. Vi skal finde en model for hvordan vi skal arbejde sammen på tværs for at løfte opgaven. Det inspirerer mig til at finde en model for hvordan vi kan få sundhedsdagsordenen endnu mere ind i arbejdet i de andre udvalg i kommunen.

Lolland:

Borgmester, Holger Schou Rasmussen På mange punkter bliver verdenen mindre. Det gør også, at de udfordringer vi har på sundhedsområdet lokalt i kommunerne – også er en del af en global dagsorden. Med tilslutningen til WHO ”the Copenhagen Consensus og Mayors for Healthier and Happier cities for all” er rammen sat for dette folkesundhedsarbejde. Et arbejde som vi fem danske Healthy Cities byer, skal omsætte til den danske kontekst. I Lolland Kommune vil den nuværende sundhedspolitik bliver revideret i år, og via den politiske høring vil alle byrådsmedlemmer være orienteret omkring de opgaver vi har forpligtet os til at arbejde med, som afslutning på WHO Healthy Cities Mayors Summit d. 13. februar 2018.


Læs mere