”Det dobbelte KRAM”

Artiklen præsenterer gennem en række illustrationer det teoretiske afsæt for arbejdet i Sund By Netværkets temagruppe om Mental Sundhed. Som et vigtigt supplement til velkendte risikofaktorer, der kan true den mentale sundhed, sætter artiklen med det evidensbaserede vidensområde salutogenese (saluto = sundhed; genese = årsag til) fokus på en dynamisk sundhedsforståelse samt ressourceorienterede faktorer, der opretholder eller kan genskabe psykisk robusthed, håb, handlekraft og ”lysten til livet”.

For at fremme trivsel i samfundet er det derfor nødvendigt at have et tværgående og helhedsorienteret perspektiv, som kan bygge bro mellem individer og strutur.

I kalenderen kan du se mere om næste temagruppemøde den 03.06.2014 , hvor temaet er sundhedsfremmende værktøjer, og hvordan disse bruges, når kommunerne arbejder med mental sundhed.  Tilmelding er allerede mulig.

Læs artiklen her!


kontakt