WHO Healthy Cities konference dec. 2020 – politisk statement og de vigtigste dokumenter

Mellem d. 8. – 10. december 2020 mødtes repræsentanter fra WHO Healthy Cities Europe– herunder fem akkrediterede kommuner fra Danmark; København, Fredericia, Horsens, Frederiksberg og Haderslev – med det formål, at dele viden og styrke samarbejdet mellem byer fra hele verden i kampen mod COVID-19. Følgende er et danske resumé og oversættelse af den politiske udtalelse, som de delegerede blev enige om. Den fulde engelske version kan læses nedenfor.

 

 Healthy Cities for Building Back Better

Politisk Statement

WHO European Healthy Cities Network

Fase VII – dansk oversættelse og resumé

 

Vi beskytter vores samfund via en videnskabelig og solidarisk tilgang til at skabe en fair, sund og bæredygtig genopretning

Vi, borgmestre og politiske repræsentanter fra byerne, som er samlet den 8-10 december, bekræfter vores forpligtigelse til de værdier og principper som bevægelsen Healthy Cities står på.

Da byerne er nationale og internationale epicentre for COVID- 19 pandemien, må vi forpligtige os til i fællesskab at tage ledelsesmæssigt ansvar for fortsat at gøre vores byer til sikre, sunde, lige, inkluderende, modstandsdygtige og bæredygtige samfund.

Visionen for samarbejdet er at skabe et fælles fundament, så vi kan komme ud på den anden side af COVID-19 på en sund måde. Et helt centralt element for os er således, at byerne og de lokale regeringers reaktion på COVID-19 skal være at skabe et bedre, sundere og mere robust samfund og ikke bare vende tilbage til ”business as usual”.

Sunde byer er ikke kun en del af en sund genopretning. Byer er en essentiel del af løsningen. Uden dem vil vi ikke nå Verdensmålene i 2030 og vores fælles mål for en bæredygtig fremtid.     

Visionen har særligt fokus på:

I skabelsen af sunde og bæredygtige byer har vi bl.a. fokus på:

Globalt sammenhold vil således understøtte en effektiv reaktion på COVID-19. Da udfordringerne er ens på tværs af alle lande og byer, er det helt essentielt, at vi holder sammen, så vi står stærkere i bekæmpelse af pandemien. Vores respons på pandemien vil således blive et eksempel på, hvordan en global alliance kan tackle fremtidige trusler mod folkesundheden, såsom de effekter klimaforandringerne kan få på sundheden, hvilket vi allerede ser flere steder i verden.

Læs hele det politiske statement på engelsk nedenfor.


Her har vi samlet de vigtigste dokumenter fra WHO konferencen.

Du kan dykke ned i opsamlingen fra Horsens og Fredericia kommuner og ‘book of abstracts’ og finde de specifikke overskrifter til de forskellige oplæg. Hvis du finder nogle af oplæggene interessante kan de downloades her via WHO Healthy Cities Networks hjemmeside.


Læs mere