Drejehjul til download

Drejehjulet er udviklet af Geriatrisk Team – et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde sygehus og distribueret af Sund By Netværket. Det er udformet som en papskive med seks fokusområder: psykisk-socialt, medicin-indtagelse, hverdags aktiviteter, hjemmet, spise/drikke, fysiske klager, som medarbejderen kan dreje sig frem til, hvad man skal være særlig opmærksom på, indenfor hvert fokusområde. Hjulet anbefales af Sundhedsstyrelsen i publikationen Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter – Værktøjer til hverdagsobservationer.

Find det i publikationsoversigten, klip og saml.