Etniske og rygestop – en svær samtale?

 

Medlemmer af netværket har, sammen med KB’s tobaksmedarbejdere, været med til at udvikle et materiale til at tage den svære samtale med borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, når snakken falder på rygning. Materialet er et rekrutteringsmateriale beregnet til rygestoprådgivere eller andre sundhedsprofessionelle.

Kortene består kun af billeder – ingen tekst! Dog medfølger en vejledende tekst med en beskrivelse af kortenes anvendelighed til rygestoprådgiveren. Et eller flere kort kan bruges, til den indledende dialog om rygning eller rygestop – eller til at motivere borgere til eksisterende rygestoptilbud.

Kortene kan frit downloades via Sund By Netværkets hjemmeside under Videns-siden “Publikationer” eller bestilles i trykt version via Kræftens Bekæmpelses webshop.