Flere solsikre kommuner på vej

Ni medlemskommuner er tilmeldt forløbet med fokus på værktøjer og metoder til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om solbeskyttelse – og med mål om at kommunen får prædikatet "solsikker kommune". Medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelses solkampagnen står for undervisningen og vejledning igennem forløbet, der strækker sig over fire måneder. Kommunerne mødes tre gange og har derudover hjemmeopgaver for at fastholde fokus på arbejdet, for at blive en solsikker kommune.

Første mødedag foregik inden sommerferien, og her blev fakta omkring solbeskyttelse og risiko fremlagt. 

Fakta om solbeskyttelse og intro til forandringsteori  

Hver kommune fik til opgave at beskrive hvordan kommunen ville arbejde med solsikkerhed – en såkaldt forandringsteori. Kræftens Bekæmpelse havde lavet en model for hvordan en kommunal forandringsteori kunne se ud, og ud fra eksemplet blev kommunerne guidet igennem processen til at lave deres egen. 

Eksempel på kommunal forandringsteori

Inden anden mødedag ultimo august er kommunerne blevet bedt om at arbejde på at få godkendt forandringsteorien samt at sætte forvaltningsansvar på initiativerne. Herefter har anden mødedag fokus på samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger i kommunen og hvad skal der til for, på praktiker niveau, at sikre det rette samarbejde. Mødet foregår hos Kolding Kommune.  

Læs mere om projektet i kalenderen.