Fokus på sundheds-økonomi

 

”It’s the economy stupid”.

Citatet stammer fra Bill Clintons præsidentkampagne og udtrykker, at på trods af alle andre gode meninger og forslag, så er det i sidste ende økonomien folk bekymrer sig om, og som derfor bliver udslagsgivende for et valg. På samme måde er det med politik – også i kommunerne.

At få folkesundhed på dagsordenen burde være en smal sag; vi kender problemet, vi ved, hvad der skal gøres ved det, og hvem der er målgruppen. Men det er bare ikke nok – man er nødt til at vide, hvad det koster, og hvad gevinsten vil være; også selvom det at regne gevinsten ud, kan være en vanskelig øvelse, da forebyggelse og sundhedsfremme også har mange effekter på andre fagområder, som arbejdsmarked, skole, ældrepleje, socialsektor etc.

Men fordi noget er svært, eller man er uenig i præmissen, betyder det ikke, at man skal give op. Det gør vi heller ikke i Sund By Netværket. Vi har i stedet arrangeret et kursus i sundhedsøkonomi i samarbejde med Syddansk Universitet. Kurset skal medvirke til, at man i kommunerne kan få mere fælles sprog mellem sundheds- og økonomifolk, og en bedre forståelse af, hvilke metoder man kan bruge, når man skal se på effekterne af forebyggelse og sundhedsfremme. Du kan læse mere om kurset her.

Senere i år er der årsmøde for det nyetablerede ”Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi”. Sund By Netværket deltager på mødet, og vi opfordrer kommunerne til at gøre det samme. En af ambitionerne for selskabet er, at forskning og praksis i højere grad skal lære af hinanden, for derigennem at udvikle området.


Læs mere